НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

01.12.2017

30 листопада 2017 року в конференц-залі фізико-хімічного корпусу, під головуванням ректора НМУ, член-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової відбулося засідання Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Колектив Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в глибокій жалобі з приводу передчасної смерті Петра Миколайовича Боднара, відомого вченого-ендокринолога, визнаного фахівця в галузі клінічної ендокринології, академіка АН вищої школи України, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України.

До реалізації порядку денного, враховуючи сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної освіти та науки, високий професіоналізм Подякою Вченої ради була нагороджена Синявська Надія Яківна – асистент кафедри анатомії людини, Почесною грамотою Вченої ради нагороджена декан фармацевтичного факультету Рева Тетяна Дмитрівна.

Під час засідання було розглянуто «Аналіз кількості зарахованих вступників у 2017 р з урахуванням ЗНО/150 з двох предметів».

1. Кадрові питання
1.1. Обрано на посаду завідувача кафедри іноземних мов доцента АВРАХОВУ Людмилу Яківну.
1.2.Обрано на посаду завідувача кафедри гігієни та екології №3 д.мед.н., професора ГАРКАВОГО Сергія Івановича.
1.3.Обрано на посаду завідувача кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини д.мед.н., доцента ГРИНЗОВСЬКОГО Анатолія Михайловича
1.3.2. НЕ ОБРАНО провідного наукового співробітника відділу інноваційного розвитку і екстреної медичної допомоги та невідкладних станів Українського науково-практичного центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, д.мед.н. ТАНАСІЄНКО Павла Васильовича
1.4.Обрано на посаду завідувача кафедри педіатрії №5 д.мед.н., професора ЛУКАШУКА Віктора Дмитровича.
1.5.Обрано на посаду завідувача кафедри неврології д.мед.н., професора СОКОЛОВУ Ларису Іванівну.
1.6.Обрано на посаду завідувача кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини д.мед.н., професора ДОРОФЄЄВУ Олену Євгенівну.
1.7.Обрано на посаду завідувача кафедри організації та економіки фармації д.мед.н. КОСЯЧЕНКА Костянтина Леонідовича.
1.8.Обрано на посаду професора кафедри хірургії №1 д.мед.н., професора ЗАХАРАША Юрія Михайловича.
1.9.Обрано на посаду професора кафедри хірургії №1 д.мед.н., професора КОВАЛЕНКО Ольги Миколаївни.
1.10.Обрано на посаду професора кафедри педіатрії №2 д.мед.н., професора КРИВОПУСТОВА Сергія Петровича.
1.11.Обрано на посаду професора кафедри анатомії людини д.мед.н., професора ЧОРНОКУЛЬСЬКОГО Сергія Тимофійовича.
1.12.Обрано на посаду професора кафедри фтизіатрії та пульмонології д.мед.н., професора ПРОЦЮКА Раду Георгійовича.
1.13.Обрано на посаду професора кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики д.пед.н., професора СТУЧИНСЬКУ Наталію Василівну.
1.14.Обрано на посаду професора кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики д.фіз.-мат.н, професора ЧАЛОГО Кирила Олександровича.
1.15.Обрано на посаду професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (0,75) д.мед.н., професора ОЛІЙНИКА Олександра Валентиновича.
1.16.Присвоєно вчене звання «Професор» по кафедрі неврології д. мед н., професору кафедри неврології МЕЛЬНИКУ Володимиру Степановичу.
1.17. Присвоєно вчене звання «Професор» по кафедрі акушерства та гінекології ІПО д. мед н., професору кафедри акушерства та гінекології ІПО МАКАРЕНКО Михайлу Васильовичу.
1.18.Присвоєно вчене звання «Доцент» по кафедрі онкології д. мед н., завідувачу кафедри онкології ВЕРЕЩАКО Роману Івановичу.
1.19.Присвоєно вчене звання «Доцент» по кафедрі онкології к. мед н., доценту кафедри онкології ЗАЙЧУКУ Віталію Володимировичу.
1.20.Присвоєно вчене звання «Доцент» по кафедрі онкології к. мед н., доценту кафедри онкології ЛОБАНОВІЙ Ользі Євгеніївні.
1.21.Присвоєно вчене звання «Доцент» по кафедрі аптечної та промислової технології ліків к. фарм. н., доценту кафедри аптечної та промислової технології ліків НЕГОДІ Тетяні Степанівні.
1.22.Присвоєно вчене звання «Доцент» по кафедрі загальної хірургії №2 к. мед н., доценту кафедри загальної хірургії №2 ТАРАСЮК Тетяні Василівні.

2.ПОТОЧНІ ПИТАННЯ:

2.1. Щодо розробки та затвердження навчальних програм та методичних рекомендацій для медичного персоналу та інших працівників центрів соціально-психологічної реабілітації щодо культурних та релігійних особливостей дітей біженців та мігрантів. (затверджено). Доповідач: проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти професор НАУМЕНКО Олександр Миколайович. Рішення прийнято відкритим голосуванням.

2.2. Щодо системи інтерактивного голосування (схвалити пілотний проект з залученням 3-х аудиторій)
Доповідач: помічник Ректора ЯНОВСЬКИЙ Ігор Сергійович.

2.3. Про деякі заходи в Університеті для формування студентоцентрованого освітнього середовища у 2017/2018н.р. (затвердити варіант 1 проекту зразка бейджа)
Доповідач: перший проректор з науково-педагогічної роботи, член-кореспондент НАПН України професор ЦЕХМІСТЕР Ярослав Володимирович. Рішення прийнято відкритим голосуванням.

2.4. Про оновлення Положення про порядок переведення та поновлення студентів в НМУ імені О.О. Богомольця (схвалити)
Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент СТЕЧЕНКО Олена Володимирівна. Рішення прийнято відкритим голосуванням.

2.5. Зміни до переліку документів кафедр (схвалити, окрім п.3). Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент СТЕЧЕНКО Олена Володимирівна. Рішення прийнято відкритим голосуванням.

2.6. Щодо проведення культурно-мистецького заходу співробітниками і студентами Університету (повідомлення). Доповідач: голова профкому Лук’янець Марія Михайлівна. Рішення прийнято відкритим голосуванням.

в.о. Вченого секретаря Вченої ради