НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ «УНН»

26.07.2014
Лист 
до редакції «Українських національних новин»
Від комісії з контролю правопорядку, прозорості та відкритості в роботі Приймальної комісіх 2014 НМУ імені О.О. Богомольця
Спростування інформації щодо статті УНН
«Приймальна комісія університету ім. Богомольця продовжує обманювати абітурієнтів»
Робота Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця регламентується Положенням про приймальну комісію Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, розробленим відповідно до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом МОН України від 9 січня 2013 року № 12.
Прийом документів до НМУ імені О.О. Богомольця здійснюється згідно з Правилами прийому до Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в 2014 році, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року за № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.
Згідно з пунктом 5.2 Правил прийому «Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.» незалежно від місця проживання абітурієнта.
Щодня відповідно до п. 3.2 Положення про приймальну комісію «3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до вищого навчального закладу, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі». Інформація про допуск абітурієнтів до участі в конкурсі заноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 
Згідно п. 21.6 Правил приойму «21.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів I-ХІII цих Правил.
Таким чином, Приймальні комісії ВНЗ України не мають можливості  подачі даних до системи «Конкурс», а також не має жодного відношення до відображення, пошуку або функціонування системи «Конкурс», яка отримує інформацію з Єдиної бази.
Також, комісією з контролю правопорядку, прозорості та відкритості в роботі Приймальної комісії 2014 НМУ імені О.О. Богомольця ( до складу якої входять студенти–активісти) щоденно проводяться перевірки роботи Приймальної комісії. І за весь період її роботи порушень чи відхилень не було виявлено, тому вважаємо цю та інші ваші публікації на дану тему, як ті, які не відповідають дійсності.
 
 
Голова комісії з контролю                
правопорядку, прозорості та відкритості в роботі Приймальної комісії 2014 НМУ імені О.О. Богомольця 
Гілюк В.В.