НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІТАЄМО СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ З ПУБЛІКАЦІЯМИ, ЩО ІНДЕКСУЮТЬСЯ В SCOPUS

12.02.2018

Науково-педагогічні працівники та студенти НМУ імені О.О. Богомольця щороку збільшують кількість публікацій в журналах, що індексуються бібліометричною базою Scopus. Кількість таких статей зросла більш ніж в 2 рази: в 2014 році таких статей було 34, в 2017 – 71!

Вітаємо колеги! Ваш доробок покращує позиції Університету в рейтингу Webometrics, сприяє збільшенню індивідуального, кафедрального і університетського індексу Гірша за Scopus.

Науково-дослідна частина