НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІЗИТ ДО КАРОЛІНСЬКОГО ІНСТИТУТУ (ШВЕЦІЯ): НАВЧАЛЬНІ БАЗИ ДОДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

16.12.2016

Під час візиту до Каролінського Інституту (КІ) делегація НМУ відвідала науково-дослідні підрозділи, а також кафедри, де проводиться додипломна підготовка студентів.

Зокрема, було відвідано підрозділ, де проходить вивчення нормальної анатомії. Слід зазначити, що система вищої освіти та організації роботи медичного університету в Швеції дещо відрізняється від України. У КІ відсутні окремі кафедри нормальної анатомії або гістології: ці дисципліни викладаються на базі окремих підрозділів, котрі об’єднує кафедра нейронауки.

Підрозділ з викладання нормальної анатомії займає значну площу, на його базі функціонує секційна зала на 8 столів, кожен з яких обладнано витяжною системою. У Швеції також існує проблема отримання трупного матеріалу для навчання. За законом, єдиним легітимним шляхом отримання анатомічних препаратів може бути тільки добровільна передача тіла після смерті. КІ отримує 40 трупів на рік, частину з яких передає іншим медичним університетам. 1 трупний препарат використовується для навчання протягом 1 семестру, потім відправляється на кремацію. Трупні препарати, на яких проходить навчання, зберігають в холодильних камерах, інші – у спеціальних контейнерах в розчинах фенолу та етанолу, а формалін застосовується лише для головного мозку.

Викладання нормальної анатомії для студентів 1-3 семестрів починається з вступних лекцій на яких висвітлюються загальні питання анатомічної будови тіла. Детальне вивчення анатомії людини відбувається під час практичних занять, терміни вивчаються шведською та латинською мовами, при цьому вивчення частин тіла відбувається на засадах топографічної анатомії – анатомічні структури вивчаються в контексті їх взаємного розташування. На початку навчання проводяться лекції з етики поводження в секційній залі та з трупним матеріалом, з питань “життя і смерті”. У роботі застосовують переважно атласи анатомії Sobbota, паперові примірники яких доступні під час практичних занять. Під час занять активно використовується інтерактивний інструмент SECTRA, що є копм’ютером з мульті-тач екраном, на якому вивчаються анатомічні структури в 3D режимі, гістологічні знімки, що асоційовані з певним органом, а також знімки КТ, рентгенографії. Усі студенти використовують електронні підручники, для самопідготовки активно застосовуються навчальні картки з запитанням на одній стороні та відповіддю на іншій. У процесі викладання залучаються студенти старших курсів.

Відділ міжнародних зв’язків