НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВИКЛАДАЧІ НМУ СКЛАЛИ ІСПИТ APTIS ВІД BRITISH COUNCIL

20.11.2017

Триває реалізація спільного з British Council проекту з удосконалення володіння англійською мовою серед викладачів НМУ. Протягом жовтня-листопада 2017 р. група викладачів НМУ, котрі забезпечують викладання на англомовній формі навчання (здебільшого, на 1-4 курсах), складали сертифікований іспит APTIS від British Council. Загалом, цього разу тестування пройшли 119 викладачів.

Нагадаємо, що тестування Aptis від Британської Ради перевіряє рівень знання англійської мови від A1 до C за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та дозволяє оцінювати володіння усіма чотирма мовленнєвими компетенціями: усне мовлення, аудіювання, читання і письмо. Кандидат, що проходить Aptis, отримує оцінку по шкалі від 0 до 50 за розділи з граматики та словникового запасу, а також оцінку по шкалі від 0 до 50 та рівень за загальноєвропейськими рекомендаціями від A1 до C за кожну компетенцію, що перевіряється. Загалом це створює цілісну картину про ступінь володіння мовою.

За результатами тестування, яке відбулося у жовтні-листопаді цього року, рівень С отримали  31 (26 %) викладач, В2 – 45 (38 %), В1 – 39 (33 %), А2 – 3 (2 %), А1 – 1 (1 %).

 

Рівень же володіння кожною з чотирьох мовленнєвих компетенцій у цьогорічної групи викладачів, котрі складали APTIS, такий:

Найбільш високі результати були продемонстровані з аудіювання, де 44% викладачів показали рівень С, а також  з читання, де рівень С отримали 34%. Дещо гіршими, але, тим не менш, позитивними були результати з усного мовлення та письма, де більшість викладачів показали рівень В2 (46% – усне мовлення, 55% – письмо) та В1 (46% – усне мовлення, 28% – письмо).

Усі викладачі (119), які брали участь у тестуванні, отримали індивідуальні сертифікати. Зауважимо, що відповідно до рішення Вченої ради НМУ від 13.11.2017 р. іспит Aptis внесено до переліку рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної, сертифікат якого на рівні В2 та вище визнається в НМУ при формуванні пакету документів на здобуття вченого звання доцента/професора, а також при вирішенні кадрових питань, визначенні рейтингу співробітників тощо

Наступним етапом стане формування відповідно до результатів тестування груп викладачів, які зможуть пройти навчання з удосконалення англійської мови на курсах, які проводить Британська Рада.

 

Відділ міжнародних зв’язків