НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «КРАЩА КАНДИДАТСЬКА (PHD) ДИСЕРТАЦІЯ» 2017 РОКУ

14.06.2018

11 червня 2018 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбувся фінал Конкурсу «Краща кандидатська (PhD) дисертація».

Захід проходить вже другий рік поспіль і має на меті підвищення рівня наукових робіт, які виконуються в університеті, а також підтримку та заохочення подальшого наукового зростання молодих талановитих співробітників університету. Положення про Конкурс розроблено Науковою координаційною радою (НКР) НМУ та затверджено Вченою Радою університету, а журі Конкурсу – члени НКР.

На фіналі цьогорічного Конкурсу були присутні професор, член-кореспондент НАМН України Катерина Амосова, проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько (голова НКР), проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професор Олеся Линовицька; члени Наукової координаційної ради (НКР), завідувачі кафедр, аспіранти, члени Товариства Молодих Вчених, студенти, члени СНТ імені О.А. Киселя.

У вступному слові Тетяна Черенько нагадала, що ідея проведення конкурсу була запропонована саме молодими вченими і схвалена ректором. Разом з тим мали місце певні дискусії, як розцінювати цей конкурс, адже кожна робота відповідає усім вимогам до кандидатської дисертації. Але під час аналізу документації стало зрозуміло, що багато молодих вчених вже мають публікації у престижних наукових базах – цитування в Scopus та Google Scholar. Роботи відрізняються методологічним рівнем, дизайном, адекватністю статистичних методів, майстерністю презентації, рівнем володіння проблемою, спрямованістю на розвиток ідеї у майбутньому.

До участі в цьогорічному Конкурсі були допущені науково-педагогічні працівники НМУ імені О.О. Богомольця, які здобули ступінь кандидата (PhD) медичних наук в  2017 році в спеціалізованих радах НМУ або інших установ. Всього було подано 9 заявок, серед яких найвищу кількість балів та запрошення до фіналу конкурсу, відповідно до аналізу поданих документів, отримали 5 науковців університету.

Критерії оцінювання поданих до розгляду робіт проводились згідно Положення про конкурс. Матеріали були оцінені балами (параметри оцінки наведено в таблиці).

Цього року значною частиною балів під час фіналу було оцінено очну частину (відповідно до затверджених Вченою Радою НМУ змін до Положення про конкурс): майстерність презентації, володіння проблемою, здатність відповідати на питання мультидисциплінарної наукової спільноти, членів НКР. Фіналісти мали за 10 хв викласти актуальність дисертації та доповісти ключові висновки.

Журі – члени НКР, провели обговорення дисертацій Їх запитання стосувались дизайну досліджень, методів статистичного аналізу.

Член-кореспондент НАМН України, професор Василь Бардов висловив подяку за ініціативу проведення Конкурсу дисертацій, яка цьогоріч вийшла на якісно новий рівень. Було наголошено на доцільності більш широкого оприлюднення інформації щодо якості публікацій в престижних міжнародних наукових журналах та більш глибокого аналізу певних аспектів обговорення.

Висловлюючи своє враження від цьогорічного Конкурсу та високо оцінюючи рівень наукових робіт за змістом, професор Катерина Амосова зазначила, що змагання успішних дисертантів – один із низки заходів мотиваційного характеру для молодих науковців, стимуляції до продовження наукового зростання. Разом з тим акцентувала на необхідності удосконалення форми подачі інформації, покращенні якості слайдів.

За результатами оцінки документів фіналістів та оцінки презентацій, дискусій з фіналістами були визначені переможці фіналу (деталі наведено в Таблиці):

  1. Валерія Соручан (кафедра дитячої хірургії) – 50.25 балів
  2. Костянтин Драчук (кафедра фізіології) – 47.06 балів
  3. Роман Любота (кафедра онкології) – 42.5 балів
  4. Наталія Ергард (кафедра судової медицини) – 35.97 балів
  5. Наталія Радзіховська (кафедра неврології) – 32.95 балів

У фіналі Конкурсу перемогла робота Валерії Соручан «Мезокавальне шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей» (науковий керівник професор кафедри дитячої хірургії НМУ Олександр Дубровін). Дисертацію присвячено дослідженню хірургічного лікування портальної гіпертензії у дітей та шляхів оптимізації вибору варіантів мезокавального шунтування. Автором проаналізовані віддалені результати лікування хворих, яким виконані різні види мезокавального шунтування. На підставі порівняння результатів лікування після різних видів мезокавального шунтування доведено, що найбільший декомпресійний ефект спостерігається після виконання шунтування методом бік-в-бік на відміну від Н-подібного типу, а різниця зміни у портопечінковій перфузії при цих видах шунтування не є значимою та не призводить до депорталізації печінки. Дисертантом було доведено, що мезокавальне шунтування виконується при первинних хірургічних втручання (у випадку непридатності селезінкової вени до шунтування) та як повторна операція. Автором розроблений та обґрунтований алгоритм щодо виконання різних видів мезокавального шунтування, застосування якого дозволило знизити частоту рецидивів кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу та шлунку у дітей з портальною гіпертензією.

Фіналісти, які посіли друге та третє місця, будуть відзначені на засіданні Вченої ради, четверте та п’яте – на засіданні НКР, переможець Конкурсу 2018 року Валерія Соручан отримає грошову винагороду.

Вітаємо переможця та фіналістів!

Таблиця. Аналіз робіт конкурсантів.

Прес-центр
Наукова Координаційна Рада