НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАКЛЮЧНИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ ІЗ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

10.02.2014
10 лютого 2014 року в адміністративному корпусі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця було проведено заключний семінар-тренінг для начальників навчальних відділів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів України з питань удосконалення організації та підвищення якості навчально-виховного процесу.
З вітальним словом до всіх присутніх звернувся проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України професор О.П. Яворовський.
Семінар-тренінг розпочався з доповіді «Організація роботи державних екзаменаційних комісій у ВМ(Ф)НЗ України (з урахуванням наказу МОН України від 24.05.2013р. №584)» директора ДУ Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України професора Л.В. Соколової.                         
Начальник навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця, доцент Л.І. Остапюк представила доповідь «Про створення «Додатку до диплому про вищу освіту для випускників вищих навчальних закладів» у 2014 р.».
У програмі засідань обговорювалася презентація начальника навчального відділу Державного вищого навчального закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» доцента Г.В. Горбунової та Л.В. Сапожниченко «Обговорення досвіду системи оцінювання навчальної діяльності студентів та методики оцінювання результатів практично-орієнтованих іспитів під час проведення державної атестації випускників». Доповнили доповідь та поділилися своїм досвідом начальник навчального відділу Одеського національного медичного університету А.В. Чернявська, керівник Галузевої науково-методичної лабораторії з питань підготовки лікарів Донецького національного   медичного   університету   імені   М. Горького професор М.Б. Первак, начальник навчального відділу Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова професор Л.В. Фоміна, начальник навчального відділу Харківського національного медичного університету В.М. Прудіус.
 Дискусійною була доповідь директора ДУ Центр тестування МОЗ України професора І.Є. Булах, доцента М.Р. Мруги «Презентація проекту «Інструкції з оцінювання навчальної діяльності студента при організації навчального процесу за кредитно-модульною системою».
Також була заслухана «Презентація «Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою на фармацевтичному факультеті (заочна форма навчання)» начальника навчально-методичного відділу Національного фармацевтичного університету, доцента Л.М. Вінник, зав. науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, доцента С.В. Огарь.
Завершила засідання заступник директора ДУ Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, доцент І.В. Мельник своєю доповіддю «Обговорення форм Паспорту університету, Звіту про діяльність кафедри та Звіту про діяльність факультету з урахуванням вимог рейтингів навчальних закладів, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України».
Загалом у семінарі взяли участь понад 20 фахівців з усієї України, які обговорили важливі питання вищої медичної освіти, зокрема системи оцінювання результатів практично-орієнтованих державних іспитів, форм паспорту університету, звіту про діяльність кафедри з урахуванням чинних вимог до проведення Галузевого рейтингу медичних університетів та академій.