НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ БІОЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

05.02.2018

1 лютого 2018 р. у морфологічному корпусі відбулося чергове засідання Комісії з питань біоетичної експертизи при НМУ імені О.О. Богомольця під головуванням професора Шепетько Є.М.

У першій частині засідання відбулось сумісне засідання зі школою-семінаром «Проблеми біоетики та фізики живого» (науковий керівник школи-семінару – доц. Єгоренков А.І.). Під час засідання було розглянуто доповідь-презентацію «Використання молекулярно-біологічних методів дослідження при трипл-негативному раку молочної залози» (доповідач: Яновицька М.О., асистент кафедри патологічної анатомії №1). У ході обговорення проаналізовано сукупність медичних, біостатистичних та соціально-етичних питань проведення досліджень у даному напрямку. Доповідачу вдалося дати якісний зразок висвітлення алгоритму створення протоколу наукового дослідження. Професійні коментарі до доповіді від присутніх членів Комісії надали змогу присутнім молодим вченим та студентам уявити творчі труднощі сучасної біомедичної науки.

У другій частині засідання Комісія з біоетики продовжила експертний розгляд Протоколів досліджень науковців НМУ, що планують свою роботу або вже готуються до захисту дисертацій. Крім традиційного для Комісії розгляду протоколів дисертаційних досліджень на даному засіданні було також розглянуто питання, пов’язані з міжнародними науковими грантами. Відомо, що сучасні міжнародні правила потребують ретельного забезпечення біоетичних вимог під час оформлення заяв та проведення таких досліджень. Було зроблено доповідь-презентацію  для висунення  проекту біомедичного дослідження на грантову підтримку програми «Горизонт 2020» (доповідач: доцент Літвінова Н.Ю. ). Комісія з питань біоетичної експертизи, спираючись на аналіз наданих документів та експертні висновки фахівців,  висловила позитивне рішення з приводу заяви на грантову підтримку для даного дослідження.

 

Комісія з питань біоетичної експертизи