НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ

19.01.2015
19 січня  2015 року в адміністративному корпусі Університету відбулося чергове засідання ректорату, на якому головувала  ректор Амосова К.М.
 
Першим з доповіддю «Про проведення дня відкритих дверей НМУ імені О.О. Богомольця 16 січня 2015 року» виступив проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Науменко О.М.
Він проінформував присутніх про результати зустрічі та анонімного анкетування абітурієнтів.

Ухвалили:

      Розробити план заходів Приймальної комісії з підготовки та проведення організаційних заходів та профорієнтаційної роботи щодо набору абітурієнтів  у 2015 році ( термін до 29.01.2015р., відповідальний – Науменко О.М.);
      Розробити та затвердити дизайн роздаткового матеріалу для абітурієнтів (буклети, флаєра, інформаційні листи тощо – термін до 29.01.2015р., відповідальний – Науменко О.М.);
      Створити та розмістити на web-сайті Університету рекламний відеоролик для абітурієнтів та їх батьків (відповідальний – Цехмістер Я.В.);

Наступним на порядку денному було питання «Про стан академічної заборгованість студентів станом на 17.01.2015 р.» (доповідач – начальник навчально-методичного відділу, доцент Стеченко О.В. ). В своїй доповіді Стеченко О.В. ознайомила присутніх з динамікою ліквідації академічної заборгованості вітчизняних та іноземних студентів та наголосила на кінцевій даті ліквідації академічної заборгованості – 29.01.2015р.

Ухвалили:

 • Деканам факультетів – надати накази про переведення студентів на наступний семестр за результатами їх успішності в осінньо-зимовому семестрі, відрахування, академвідпустки, повторний курс (термін виконання – до 02.02.2015 р.) ;
 • Деканам факультетів – надіслати інформаційні листи батькам студентів-боржників та повідомити їх про наслідки у разі не відпрацювання академічної заборгованості до початку наступного семестру (термін виконання – до 20.01.2015 р.);
 • Проректору з науково-педагогічної роботи, начальнику НМВ, деканам факультетів – контролювати організацію та проведення відпрацювань навчальних занять, перескладань ПМК та заліків з навчальних дисциплін осінньо-зимового семестру на кафедрах (термін виконання – до 29.01.2015 р.). 
 • Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи професора В.І.Степаненка.
 
Наступною була доповідь Стеченко О.В. «Про організацію контролю проведення практичних занять на кафедрах Університету».
Доповідач ознайомила присутніх з результатами перевірки на IV парі .19 грудня2014 р. на кафедрах фізико-хімічного, морфологічного, санітарно-гігієнічного корпусів та в Олександрівській лікарні проходила перевірка регламенту проведення практичних занять.

Ухвалили:
 • Проректору з науково-педагогічної роботи професору В.І.Степаненку, начальнику НМВ доценту О.В.Стеченко розробити графік проведення вибіркових перевірок проведення практичних занять на кафедрах Університету у весняно-літньому семестрі 2014/2015 н. р (термін виконання – до 2 лютого 2015 р.);
 • Начальнику НМВ О.В. Стеченко привести у відповідність до наказів МОЗ та МОН України загальне навчальне навантаження студентів (термін виконання – до 2 лютого 2015 р.);
 • Проректору з науково-педагогічної роботи професору В.І.Степаненку, начальнику НМВ доценту О.В.Стеченко щомісяця інформувати ректорат про результати вибіркових перевірок проведення практичних занять на кафедрах у весняно-літньому семестрі 2014/2015 н. р (Термін виконання – щомісяця до завершення навчального року);
 • Створити робочу групу щодо вивчення питання обов’язкового чи добровільного відвідування лекцій (термін виконання – до 2 лютого 2015р.).
Також  доцент Стеченко О.В. доповіла «Про посилення контролю деканів над відвідуванням занять студентами Університету». зазначила:
Відповідно до рішення Вченої ради НМУ від 30 жовтня 2014 р., декани факультетів у співпраці з НМВ, проректор з науково-педагогічної роботи забезпечують постійний контроль за плануванням та здійсненням заходів, спрямованих на підвищення якості навчального процесу та оптимізації роботи підрозділів Університету з академічними боржниками.
Стеченко О.В. повідомила, що починаючи з 20 грудня в студентському гуртожитку на вул. Шутова, 14-Б працює пункт медичної допомоги (наказ № 775 від 12.12.2014). Окрім надання медичної допомоги, черговий медпункту надає довідку про тимчасову непрацездатність затвердженого зразка (форма 095/о).

Ухвалили:
 • Деканам та органам студентського самоврядування факультетів повторно повідомити студентську спільноту про можливість отримання медичної допомоги та довідки про тимчасову непрацездатність затвердженого зразка в медичному пункті Університету (термін виконання – до 20 січня 2015 р);
 • Контроль за пропусками навчальних занять проводити за двома типами – за хворобою та за неповажними причинами (відповідальні декани факультетів, постійно);
 • Доручити деканату з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів розробити регламент роботи медичного пункту.
Наступним на порядку денному було питання Про стан виконання наказу № 808 від 30.12.2014 р. «Вимоги до підготовки деканатами та студентським столом особових справ випускників та відрахованих студентів». Професор В.І.Степаненко ознайомив присутніх із ходом роботи студентського столу та архіву щодо особових справ випускників та відрахованих студентів.

Ухвалили:
 • Деканам медичних факультетів №№ 2, 3 та стоматологічного факультету особисто контролювати хід формування справ випускників та відрахованих студентів, іншої документації для передачі студентському столу та архіву НМУ (термін виконання – до 1 березня 2015 р.);
 • Проректору з науково-педагогічної роботи професору В.І.Степаненку, начальнику НМВ доценту О.В.Стеченко контролювати стан надання документації деканатами медичних факультетів №№ 2, 3 та стоматологічного факультету студентському столу та архіву НМУ(термін виконання – до 1 березня 2015 р.);
 • Зробити акти про втрату особових справ та документів (термін виконання – до 1 березня 2015 р.).
Звіт про впровадження системи АСУ «Електронний деканат» надав помічник ректора І.С. Яновський.
 
Ухвалили:
 • Провести загальний семінар для співробітників деканату щодо користування системою АСУ «Електронний деканат» (термін виконання – до 15 лютого 2015 р.);
 • Остаточне завершення технічної підготовки до запуску АСУ «Електронний деканат» до 02 лютого 2015р.
По наступному питанню «Про посилення пропускного режиму в корпусах та гуртожитках НМУ імені О.О. Богомольця» проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професор Никитюк О.А. ознайомив присутніх із заходам по забезпеченню безпеки згідно з наказом МОЗ України №2 від 06.01.2015р. «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах».Никитюк О.А. зазначив, що пропускна система вже впроваджена у гуртожитку № 7 та планується в усіх корпусах та гуртожитках Університету.
Крім того, Никитюк О.А доповів про завершення капітального ремонту у гуртожитку № 3 та зазначив, що офіційне відкриття та заселення планується на 25 січня 2015року.

Звіт про результати інвентаризації матеріальних цінностей у жовтні-листопаді 2014 р надав Никитюк О.А. В своєму звіті він зробив наголос на результати роботи інвентаризаційної комісії та повідомив, що за деякими фактами нестачі коштів справи передано у прокуратуру Шевченківського району м. Києва.