НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ «МЕДИЧНА БІОХІМІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ»

24.04.2018

19 квітня відбулось засідання секції «Медична біохімія: теоретичні та клінічні аспекти» в рамках Квітневої Студентської Наукової Сесії. Організатором виступила кафедра біоорганічної та біологічної хімії. В основу заходу було покладено міждисциплінарний підхід, адже на засіданні були представлені доповіді від кафедр патологічної анатомії №1, акушерства та гінекології №2, акушерства та гінекології №3, кафедри внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології. Всього було заслухано 11 доповідей. Така кількість учасників свідчить про високий інтерес до актуальних медичних проблем та особливе місце медичної біохімії як дисципліни що пов’язує теоретичні та практичні аспекти медицини.

Вітальним словом розпочала урочисту частину завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії , доктор медичних наук, професор Гайова Людмила Володимирівна. До складу журі входили: Гайова Людмила Володимирівна, завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, доктор медичних наук, професор, науковий керівник студентського наукового гуртка кафедри біоорганічної та біологічної хімії; Натрус Лариса Валентинівна, директор науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук, професор; Захарцева Любов Михайлівна, завідувач кафедри патологічної анатомії №1, лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор; Привалко Елеонора Генадіївна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри біоорганічної та біологічної  хімії;

Потаскалова Вікторія Сергіївна,  лікар вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації; Барбаш Артрем Григорович, староста студентського наукового гуртка  кафедри біологічної та біоорганічної хімії; Баран Сергій Зеновійович голова наукового відділу факультету підговки лікарів для Збройних Сил України староста студентського наукового гуртка  кафедри біологічної та біоорганічної хімії(2015-2018р).
Жваві, інформативні та грамотно оформлені виступи студентів були високо оцінені шановними гостями. Всі учасники були відзначені дипломами та сертифікатами.

Переможцями Квітневої студентської наукової сесії Секція: «Медичні біохімія: теоретичні та клінічні аспекти» стали:
Диплом 1 ступеня
Євтушок Вікторія Борисівна, 4 курс  «Роль пролактину у розвитку гіпоменструального синдрому у молодих жінок»

Диплом 2 ступеня
Антонюк Юлія Володимирівна, 6 курс «Зв’язок рівня N-кінцевого pro-B натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка з несерцевою коморбідністю». Маміна Анна Володимирівна, 6 курс «Онкомаркери в клінічній практиці»

Диплом 3 ступеня
Рамазанова Діана Маджидівна, 5курс «Стан амінокислотного обміну у жінок з прогресуючою вагітністю та передчасними пологами». Шатило Софія Сергіївна, 5 курс  «Нутрігенетика та нутрігеноміка як сучасні напрямки медицини та генетики»

Кафедра біологічної та біоорганічної хімії висловлює щиру вдячність членам журі, учасникам та їхнім науковим керівникам за участь в організації і проведенні секційного засідання.

Кафедра біологічної та біоорганічної хімії