НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Засідання студентського гуртка кафедри внутрішньої медицини №2 «Ехокардіографія в практиці терапевта і кардіолога»  

17.11.2018

Ехокардіографія – неінвазивний метод дослідження серця та магістральних судин за допомогою ультразвуку, наразі є основним для визначення стану скоротливої функції міокарда та органічних уражень клапанного апарату серця.

Без оцінки систолічної і діастолічної функцій, визначення тиску наповнення лівого шлуночка за сучасними стандартами неможливо діагностувати серцеву недостатність. За останніми рекомендації Європейського товариства кардіології саме ехокардіографічні показники є обов’язковими критеріями для встановлення діагнозу серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду.

В пацієнтів з хронічними формами ішемічної хвороби серця ехокардіографчна оцінка фракції викиду лівого шлуночка є основою для стратифікації ризику та визначення тактики ведення. В таких хворих ультразвукове дослідження серця надає змогу вчасно провести диференційну діагностику із захворюваннями та станами, котрі також можуть спричиняти напади стенокардії. Стрес-ехокардіографія допоможе встановити діагноз в пацієнтів з електрокардіограмою неінформативною щодо виявлення об’єктивних ознак ішемії серцевого м’яза.

Надзвичайно важливим є ехокардіографічне дослідження в ургентній кардіології. За його допомогою в хворих на гострий інфаркт міокарда лікарі визначають глобальну та регіональну скоротливу здатність лівого шлуночка, вчасно діагностують розриви стінок лівого шлуночка та механічні ураження апарату мітрального клапану, виявляють внутрішньопорожнинні тромбоутворення. В пацієнтів з тромбоемболіїю легеневої артерії ознаки перевантаження правого шлуночка за даними ехокардіографії можуть стати основою для прийняття клінічного рішення.

За сучасним протоколом надання медичної допомоги на ехокардіографію слід обов’язково скерувати пацієнта, в котрого ви почули серцеві шуми, оскільки на сьогодні вона є основним методом діагностики набутих та вроджених вад серця. Дані ехокардіографії допоможуть визначити потребу у хірургічної корекції вади, а також контролювати стан пацієнта після втручання.

Якщо вам цікаво узнати про методику проведення ехокардіографічного дослідження, зрозуміти, як аналізувати отриману за його допомогою інформацію та застосовувати її у клінічній практиці, подивитися разом з д. мед. н. Ю.В. Руденко цікаві клінічні випадки, запрошуємо вас у середу 21 листопада о 16:00 на засідання студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини №2, котре відбудеться на 2-му поверсі 10 корпусу Олександрівської клінічної лікарні.