НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

20.01.2015
20 січня 2015 р.в конференц-залі фізико-хімічного корпусу відбулося засідання Вченої ради НМУ під головуванням ректора Університету, член-кореспондента НАМН України, професора К.М. Амосової.
 На порядок денний  було винесено кадрові питання:
1.1. Обрання на посаду першого проректора з науково-педагогічної роботи.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від першого проректора з науково-педагогічної роботи, д.пед.н., професора Я.В. Цехмістера.
1.2. Обрання на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, д.сіл-госп.н., професора О.А. Никитюка.
1.3. Обрання на посаду завідувача кафедри травматології та ортопедії.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від завідувача кафедри травматології та ортопедії, д.м.н., професора О.А. Бур'янова.
1.4. Обрання на посаду завідувача кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від завідувача кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, д.м.н., професора І.В. Ніженковської.
1.5. Обрання на посаду професора кафедри хірургії № 4.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри хірургії № 4, д.м.н., професора Р.В. Бондарєва.
1.6. Обрання на посаду професора кафедри педіатрії № 3.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри педіатрії № 3, д.м.н., доцента М.І. Борисенка.
1.7. Обрання на посаду професора кафедри травматології та ортопедії (0,5 ст.)
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри травматології та ортопедії, д.м.н., професора Л.О. Бублика.
1.8. Обрання на посаду професора кафедри внутрішньої медицини № 3.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри внутрішньої медицини № 3, д.м.н., професора В.І. Бульди.
1.9. Обрання на посаду професора кафедри патологічної анатомії.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри патологічної анатомії, д.м.н., професора Л.В. Дегтярьової.
1.10. Обрання на посаду професора кафедри дитячих інфекційних хвороб.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри дитячих інфекційних хвороб, д.м.н., доцента В.О. Дорошенка.
1.11. Обрання на посаду професора кафедри патологічної анатомії.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри патологічної анатомії, д.м.н., професора О.О. Дядик.
1.12. Обрання на посаду професора кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології, д.м.н., доцента О.А. Канюри.
1.13. Обрання на посаду професора кафедри травматології та ортопедії.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри травматології та ортопедії, д.м.н., доцента В.П. Кваші.
1.14. Обрання на посаду професора кафедри загальної хірургії № 2.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри загальної хірургії № 2, д.м.н., доцента О.М. Коваленко.
1.15. Обрання на посаду професора кафедри анатомії людини.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри анатомії людини, д.м.н., доцента Ю.Ю. Кузьменка.
1.16. Обрання на посаду професора кафедри гістології та ембріології.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри гістології та ембріології, д.м.н., професора Н.О. Мельник.
1.17. Обрання на посаду професора кафедри фізіології.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри фізіології, д.м.н., професора Т.І. Панової.
1.18. Обрання на посаду професора кафедри фтизіатрії та пульмонології.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри фтизіатрії та пульмонології, д.м.н., доцента О.Б. Пікас.
1.19. Обрання на посаду професора кафедри загальної і медичної психології та педагогіки (0,25 ст.).
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, д.м.н., професора О.Ю. Табачнікова.
1.20. Обрання на посаду професора кафедри радіології та радіаційної медицини.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри радіології та радіаційної медицини, д.м.н., професора Н.В. Танасічук-Гажиєвої.
1.21. Обрання на посаду професора кафедри гігієни праці і професійних хвороб.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри гігієни праці і професійних хвороб, д.м.н., доцента В.В. Ткачишина.
1.22. Обрання на посаду професора кафедри педіатрії № 4.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри педіатрії № 4, д.м.н., професора А.В. Чуриліної.
1.23. Обрання на посаду професора кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, д.м.н., професора О.О. Шевченко.
1.24. Обрання на посаду професора кафедри хірургії № 3.
Внаслідок оголошеного конкурсу подано одну заяву – від професора кафедри хірургії № 3, д.м.н., професора Є.М. Шепетька.
Наступним на порядку денному був розгляд питань щодо присвоєння вченого звання «професор» та вченого звання «доцент».
1.25. Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі педіатрії №1 д.м.н., професору кафедри В.І. Бобровій.
1.26. Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики д.м.н., професору кафедри В.О. Галаган.
1.27. Присвоєння вченого звання «Професор» по кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворюваньд.м.н., професору кафедри О.І. Остапко.
1.28. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчанняк.пед.н., доценту кафедри Л.П. Войтенко.
1.29. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі аптечної та промислової технології ліківк.фарм.н., доценту кафедри О.М. Глущенко.
1.30. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі нейрохірургії,к.м.н., доценту кафедри М.О. Марущенко.
1.31. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі терапевтичної стоматологіїк.м.н., доценту кафедри М.Б. Мєдвєдевій.
1.32. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі аптечної та промислової технології ліківк.фарм.н., доценту кафедри Ж.М. Половій.
1.33. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі нейрохірургії,к.м.н., доценту кафедри О.І. Трояну.
1.34. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2,д.м.н., доценту кафедри С.В. Труновій.
1.35. Присвоєння вченого звання «Доцент» по кафедрі гістології та ембріології к.м.н., доценту кафедри Л.М. Яременко.
 
У результаті таємного голосування усі 24 претенденти були обрані на посади, три особи було рекомендовано до присвоєння вченого звання «Професор» та 8 осіб – до присвоєння вченого звання «Доцент».
Серед  поточних справ Вчена рада розглянула та затвердила відкритим голосуванням наступні питання:
2.1. Затвердження складу Державних екзаменаційних комісій для проведення державної атестації випускників фармацевтичного факультету заочної форми навчання.
2.2. Про підтримку висунутого Вченою радою Національного фармацевтичного університету МОЗ України на вакантне місце дійсного члена (академіка) Національної академії наук України за спеціальністю «Хімія лікарських сполук» ректора Національного фармацевтичного університету, член-кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, д.хім.н. і д.фарм.н., професора В.П. Черних.
2.3. Затвердження теми, наукового консультанта та термінів виконання докторської дисертації доценту кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики к.м.н. Ю.А. Бісюку.
2.4. Надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії:  Т.В. Кустрьо, Д.М. Чорногорському, Є.В. Шуминському.
2.5. Інформація ученого секретаря Вченої рада доцента Є.В. Цеми про затвердження нового «Положення про вчену раду університету».
Вчений секретар Вченої ради Університету Є.В. Цева поінформував, що 25 грудня 2014 року наказом ректора НМУ імені О.О. Богомольця було введено в дію нове положення про Вчену раду університету, яке замінило старий документ від 24 листопада 2010 року.
Нове положення про Вчену раду університету повною мірою відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII, підписаного Президентом України 1 липня 2014 року.
Зміни до нового положення про Вчену раду стосуються наступного:
1.     Вчена рада університету створюється строком на 5 років.
2.     Вчену раду університету очолює її голова, який обирається з числа членів ради таємним голосуванням.
3.     Розширено та уточнено питання компетенції вченої ради: так, до компетенції Вченої ради входитимуть наступні питання:
          визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
–          розробка і подання на Конференцію трудового колективу проекту Статуту НМУ, а також змін і доповнень до нього;
–          ухвалення фінансового плану та звіту НМУ;
–          визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
–          ухвалення рішень про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або у банківських установах;
–          ухвалення за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
–          обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки;
–          затвердження освітніх програм та навчальних планів;
–          ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, визначення строків навчання на відповідних рівнях;
–          затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
–          ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
–          оцінка науково-педагогічної та інших видів діяльності структурних підрозділів;
–          прийняття рішень про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника науково-педагогічним і науковим працівникам і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
–          прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
–          можливість внесення подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом НМУ, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу;
–          встановлення іменних стипендій вченої ради і затвердження персональних стипендіатів;
–          прийняття рішень щодо кандидатур для обрання академіками та членами-кореспондентами HAHта НАМН України.

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця