НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

27.03.2014

27 березня 2014 р. відбулося засідання Вченої ради Університету, на яке були запрошені члени Вченої ради, завідувачі кафедр, усі бажаючі викладачі та студенти.

До порядку денного засідання були включені наступні питання:

1. ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ З КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА ПЕРІОД З 01 СІЧНЯ 2010 РОКУ ДО 25 ЛЮТОГО 2014 РОКУ.

Доповідач – голова комісії, завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції МОЗ України СЄДОЙ О.О.

2. ОКРЕМА ДУМКА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ З КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗА ПЕРІОД З 01 СІЧНЯ 2010 РОКУ ДО 25 ЛЮТОГО 2014 РОКУ.

Доповідач – співголова комісії, асистент кафедри патофізіології НМУ, к.м.н. ХИЖНЯК О.М.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ДЕРЖАВНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ.

Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент НАМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.

Головувала на засіданні в.о. ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова.

ВИСТУПИЛИ: академіки В.Ф. Москаленко, І.С. Чекман, В.Г. Майданник, С.Д. Максименко, Ю.Б. Чайковський, К.М. Амосова, професори В.Г. Черкасов, В.Г. Передерій, доценти О.О. Закордонець, Л.І. Остапюк, адвокат А.М. Башловка.

 

Заслухавши та обговоривши доповіді стосовно результатів роботи комісії Міністерства охорони здоров’я України з комплексної перевірки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за період з 01 січня 2010 року до 25 лютого 2014 року, Вчена рада

 

ПОСТАНОВИЛА:

 

  • Інформацію про результати роботи комісії Міністерства охорони здоров’я України з комплексної перевірки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за період з 01 січня 2010 року до 25 лютого 2014 року взяти до відома.
  • Звернутися до Міністерства охорони здоров’я України з проханням надати колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця офіційну відповідь щодо наслідків роботи комісії Міністерства охорони здоров’я України з комплексної перевірки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за період з 01 січня 2010 року до 25 лютого 2014 року.

Термін виконання: до 4 квітня 2014 р.

  • Керівникам структурних підрозділів, голові профспілкового комітету співробітників, голові студентського парламенту, іншим посадовим особам надати письмові пояснення стосовно порушень законодавства та інших нормативних документів, виявлених комісією Міністерства охорони здоров’я України.

Відповідальні: проректори за відповідними напрямками роботи.

Термін виконання: 3 квітня 2014 р.

  • Адміністрації університету розробити план заходів щодо усунення недоліків, виявлених комісією Міністерства охорони здоров’я України, надати його до Міністерства охорони здоров’я України та оприлюднити на офіційному сайті Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Термін виконання: 11 квітня 2014 р.

  • Вченій раді університету визначитися шляхом таємного голосування стосовно мотивованого звернення до Конференції трудового колективу щодо дострокового припинення повноважень ректора університету Москаленка Віталія Федоровича.

На думку адміністрації саме таємне голосування з останнього питання дало можливість всім членам Вченої ради в демократичний спосіб, спокійно і зважено висловити свою позицію. А сама процедура звернення Вченої ради до Конференції трудового колективу повністю відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» і Статуту Університету.

За результатами таємного голосування за – 46, проти – 8, недійсний – 1 було прийнято рішення про підтримку мотивованого звернення Вченої ради до Конференції трудового колективу щодо дострокового припинення повноважень ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Москаленка Віталія Федоровича.