НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

27.01.2017

26 січня 2017 року в конференц-залі фізико-хімічного корпусу відбулося засідання Вченої ради Університету під головуванням ректора НМУ професора Амосової К.М. Відповідно до порядку денного було розглянуто 18 кадрових питань та поточні справи.

За багаторічну, сумлінну, бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця з виплатою грошової винагороди у розмірі посадового окладу були нагороджені ювіляри: Кісельова О. Г. – завідувач кафедри латинської мови, Кудін С. І. – помічник ректора, Лук’янець М. М. – заступник директора з загальних питань Стоматологічного медичного центру, Майданник В.Г. – завідувач кафедри педіатрії №4, Самарський В.А. – доцент кафедри медичної та загальної хімії, Стеченко О. В. – проректор з науково-педагогічної роботи, Сидоренко Л. А. – рентген-лаборант Стоматологічного медичного центру, Хоменко Л.О. – професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, Цимбалюк В.І. – завідувач кафедри нейрохірургії. Крім того, проректору з науково-педагогічної роботи Стеченко О.В. була вручена нагорода Почесна Грамота Кабінету Міністрів України.

За багаторічну, сумлінну, бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця нагороджений доцент кафедри філософії та соціології Закордонець О. О.

З метою заохочення виконання якісних НДР науковцями університету, а також згідно рішення Вченої ради університету (протокол №11 від 21.03.2016) були премійовані відповідальні виконавці за темами заключних НДР: професор Кривченя Д. Ю., доцент Руденко Є. О., доцент Бензар І. М. (медичний факультет №3, кафедра дитячої хірургії); доцент Загородня О.С. (медичний факультет №1, кафедра акушерства і гінекології №1); професор Мяловицька О. А. (медичний факультет №1, кафедра неврології).

Після оголошення матеріалів особових справ та обговорення, шляхом таємного голосування були обрані:
1. на посаду завідувача кафедри дитячої хірургії – д.мед.н., професор Левицький А.Ф.
2. на посаду професора кафедри фармакології – д.мед.н., професор Горчакова Н.О.
3. на посаду професора кафедри психіатрії та наркології – д.мед.н., професор Дзеружинська Н.О.
4. на посаду професора кафедри хірургії №3 – д.мед.н., професор Іванчов П.В.
5. на посаду професора кафедри хірургії №2 – д.мед.н., професор Колосович І.В.
6. на посаду професора кафедри педіатрії №4 – д.мед.н., професор Мітюряєва-Корнійко І. О.
7. на посаду професора кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань – д.мед.н., професор Остапко О.І.
8. на посаду професора кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації – д.мед.н., професор Пінський Л. Л.
9. на посаду професора кафедри дитячої хірургії – д.мед.н., професор Притула В. П.
10. на посаду професора кафедри медичної і біологічної фізики – д.мед.н., професор Стучинська Н.В.
11. на посаду професора кафедри хірургії №2 – д.мед.н., професор Теплий В.В.
12. на посаду професора кафедри психосоматичної медицини і психотерапії – д.мед.н., професор Хаустова О. О.
13. на посаду професора кафедри фізичного виховання і здоров’я –к.пед.н., професор Щербина Ю. В.
14. на посаду завідувача кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти – д.мед.н., професор Парій В. Д.
15. на посаду професора кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти – д.мед.н., професор Журавель В.І.
16. на посаду професора кафедри хірургії, анестезіології та післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти – д.мед.н., професор Рушай А. К.

Було присвоєно вчене звання «Професор» на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії д.пед.н., професору Кульбашній Я. А. та вчене звання «Доцент» на кафедрі ортопедичної стоматології к.мед.н., доценту Костюк Т. М. А також затверджено кандидатуру к.м.н., асистента кафедри хірургії №4 Дінця А. В. до участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2017 року.

Поточні справи:

Доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В.:
1. Про завершення громадського обговорення Положення про відпрацювання навчальних занять студентами НМУ імені О.О. Богомольця.

2. Про змінені форми документів про Вищу освіту.

3. Про затвердження ліцензійної справи за спеціальністю «Фізична реабілітація (бакалавр)».

4. Про рекомендацію програми та навчального плану курсу тематичного удосконалення для лікарів та лікарів-інтернів «Правові аспекти в роботі акушера-гінеколога» (кафедра акушерства і гінекології №3)

5. Про рекомендацію програми та навчального плану курсу тематичного удосконалення для лікарів «Основи кардіотокографії» (кафедра акушерства і гінекології №3)

6. Про рекомендацію програми та навчального плану курсу тематичного удосконалення для лікарів «Планування сім’ї» (кафедра акушерства і гінекології №3)

7. Про затвердження програми циклу тематичного удосконалення «Сучасні технології інтегративного ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією та діабетом в практиці сімейної медицини» (тривалість навчання – 0,25 міс.) для підвищення кваліфікації лікарів закладів первинної медичної допомоги та викладачів ВМНЗ 1-4 рівнів акредитації, які беруть участь в підготовці лікарів та медичних сестер України за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»

8. Про затвердження навчального плану та програми циклу тематичного удосконалення лікарів «Ендоскопічні втручання на органах гепатопанкреатодуоденальної зони» (кафедра загальної хірургії №1)

9. Про розгляд та затвердження матеріалів щодо циклів тематичного удосконалення на кафедрі стоматології для лікарів-стоматологів та можливості подальшого опрацювання кошторису вартості навчання на ТУ у планово-фінансовому відділі.

10. Про затвердження навчального плану та програми циклів тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів «Особливості ведення та надання медичної допомоги хворим із патологією внутрішніх органів у практиці лікаря-стоматолога», для лікарів акушерів-гінекологів: «Сучасні підходи до ведення пацієнток із захворюванням внутрішніх органів в клінічній практиці лікаря акушера-гінеколога»

11. Про затвердження програм та навчальних планів (кафедра педіатрії післядипломної освіти)

12. Про затвердження Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в якості засновника наукового журналу «Психосоматична медицина та загальна практика»

13. Щодо нагородження відзнаками Міністерства охорони здоров’я України співробітників університету.

Доповідач – перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Цехмістер Я. В.:
14. Про закріплення кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії (завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Черняк Віктор Анатолійович) за факультетом по роботі з іноземними студентами.

Учений секретар Вченої ради