НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

25.09.2014
25 вересня 2014 року в аудиторії №3 ім. В.Ф. Войно-Ясенецького морфологічного корпусу під головуванням ректора університету член-кореспондента НАМН України професора К.М. Амосової відбулося засідання Вченої ради університету, у якому взяли участь члени Вченої ради, завідувачі кафедр та особи, задіяні в розгляді питань порядку денного.
На початку засідання хвилиною мовчання було вшановано пам’ять професора Хмелевського Юрія Володимировича – багаторічного завідувача кафедри біохімії, декана медичного факультету №2, редактора газети «Медичні кадри», який пішов з життя 9 вересня цього року.
Головні питання порядку денного засідання:
1. Про основні положення Закону України „Про вищу освіту” та строки набуття чинності його окремих статей (доповідач – в.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи, професор Я.В. Цехмістер);
2. Обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення концепції нової системи охорони здоров’я” (доповідач – завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я професор В.Д. Парій);
3. Включення до складу авторських колективів співробітників університету та громадське обговорення робіт, допущених до участі в конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки.
На засіданні було обговорено цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії», представленого Інститутом біохімії імені О.В. Палладіна НАН України та допущеного до участі в конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки. Автори циклу наукових праць – претенденти на здобуття Державної премії: член-кореспондент НАН України, д.біол.н., професор Е.В. Луговськой, д.біол.н., головний н.с. Д.В. Колибо, к.біол.н., ст.н.с. І.М. Колеснікова, к.біол.н. О.С. Олійник, м.н.с. О.П. Костюченко, д.м.н. Д.Ф. Глузман, д.біол.н. С.П. Сидоренко, д.м.н., провідний н.с. Л.М. Скляренко, к.біол.н., ст.н.с. Л.М. Шлапацька.
Згідно регламенту, запропонованого Комітетом з Державних премій України, відповідальним за проведення обговорення було призначено завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології, академіка НАН України та НАМН України, Заслуженого діяча науки і техніки України В.П. Широбокова.
Також за проханням завідувача кафедри фармакології член-кореспондента НАН України та НАМН України, професора І.С. Чекмана на Вченій раді було розглянуто питання про включення до складу авторського колективу, який висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2015 році за підручник «Фармакологія» для студентів стоматологічного факультету, співробітників кафедри фармакології – співавторів підручника – доцента Т.В. Кави та д.м.н. доцента Л.І. Казак.
Серед поточних справ було розглянуто питання:
– Про висунення кандидатури завідувача кафедри внутрішньої медицини №3, професора А.С. Свінціцького на присвоєння почесного звання „Заслужений діяч науки і техніки України”;
– про висунення кандидатури завідувача кафедри іноземних мов, доцента Л.Я. Аврахової на присвоєння почесного звання „Заслужений працівник освіти України”;
– про висунення кандидатури проректора з науково-педагогічної роботи з іноземними студентами, доцента О.О. Закордонця на присвоєння почесного звання „ Заслужений працівник освіти України”
(доповідач – в.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи, професор Я.В. Цехмістер).
 
– Про затвердження кандидатур співробітників – претендентів на отримання почесних відзнак МОЗ України:
– Почесної грамоти МОЗ України
проф. В.О. КАЛІБАБЧУК (з нагоди 75–річчя);
(співробітники кафедри внутрішньої медицини №3 – з нагоди 80-річчя кафедри та 100-річчя від дня заснування клінічної бази)
доц. З.В. МОРОЗОВА,
доц. К.М. РЕВЕНОК,
доц. Н.І. ХОМЧЕНКОВА.
            – Подяки МОЗ України
(співробітники кафедри внутрішньої медицини №3 – з нагоди 80-річчя кафедри та 100-річчя від дня заснування клінічної бази)
проф. В.І. БУЛЬДА,
доц. В.А. ГОРГОЛЬ,
доц. Н.П. КАЗАК,
доц. А.І. ТАРАН
(доповідач – в.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи, професор Я.В. Цехмістер).
 
          Про організацію проведення анкетування студентів
(доповідач – в.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи, професор Я.В. Цехмістер).
 
           Про ліквідацію академічної заборгованості студентів
(доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
 
          Про затвердження теми елективного курсу для студентів 4-5 курсів медичних факультетів „Актуальні питання сучасної офтальмології” на кафедрі офтальмології
(доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
 
           Про затвердження теми елективного курсу для студентів 3 курсу медичних факультетів №1 і №2 „Основи військово-польової хірургії” на кафедрі загальної хірургії №2
(доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
 
          Про надання рекомендації на видання підручника для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації „Ресурсознавство. Лікарські рослини” (автор – проф. В.М. Мінарченко)
(доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
 
          Про надання рекомендації на видання навчального посібника „Pharmaceutical Dictionary for students and staff” (Фармацевтичний словник для студентів і викладачів) (автори: проф. І.В. Ніженковська, О.Ю. Лисенко, Н.О. Дацюк, Г.С. Швачкіна)
(доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
 
          Про надання рекомендації на видання навчального посібника „Морфологічні методи дослідження” (автори: доц. М.М. Багрій, доц. В.А. Діброва)
(доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
 
          Про надання рекомендації на видання атласу „Патоморфологія та гістологія” для студентів ВМНЗ (автори: академік НАМН України, член-кор. НАН України, професор Д.Д. Зербіно, доц. М.М. Багрій, проф. Я.Я. Боднар, доц. В.А. Діброва)
(доповідач – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи професор В.І. Степаненко).
 
          Про надання рекомендації на видання монографії „Теоретичні і методичні основи формування професійної компетентності майбутніх стоматологів” (автор – доц. Я.А. Кульбашна)
(доповідач – в.о. проректора з наукової роботи член-кор. НАМН України, професор Ю.Б. Чайковський).
 
          Про відрахування з аспірантури (у зв’язку зі зміною спеціалізації, без відшкодування вартості навчання) аспіранта кафедри інфекційних хвороб Ірини Сергіївни Азаренко
(доповідач – в.о. проректора з наукової роботи член-кор. НАМН України, професор Ю.Б. Чайковський).
 
– Про надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам:
кафедри психіатрії та наркології
Ю.С. Федіну;
          кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету
Ю.Л. Шинькарук
(доповідач – в.о. проректора з наукової роботи член-кор. НАМН України, професор Ю.Б. Чайковський).
 
          Затвердження кандидатур студентів – претендентів на отримання стипендій та премій Київського міського голови:
1.      Роксоляна Петрівна Щеглюк, медичний факультет №2, 5 курс
2.      Руслан Миколайович Карюченко, медичний факультет №4, 4 курс
3.      Катерина Павлівна Потапова, медичний факультет №1, 5 курс
4.      Ярослава Дмитрівна Димченко, медичний факультет №1, 6 курс
5.      Дан Олегович Лізін, медичний факультет №1, 6 курс
6.      Антон Григорович Чеботаренко, медичний факультет №1, 4 курс
7.      Ірина Іванівна Плюта, медичний факультет №2, 6 курс
8.      Марія Юріївна Яценко, медичний факультет №1, 5 курс
9.      Станіслав Ігорович Устінов, медичний факультет №1, 5 курс
10.  Петро Андрійович Згурський, ФПЛЗСУ, 3 курс
11.  Андрій Олександрович Маранов, медичний факультет №2, 3 курс
12.  Аркадій Аркадійович Водяник, медичний факультет №3, 5 курс
13.  Антон Олександрович Гончар, фармацевтичний факультет, 4 курс
14.  Марина Олександрівна Медвінська, стоматологічний факультет, 2 курс.
(доповідач – в.о. проректора з наукової роботи член-кор. НАМН України, професор Ю.Б. Чайковський).
 
На засіданні Вченої ради Почесну грамоту МОЗ України за вагомі трудові здобутки, багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадянську позицію та Почесну грамоту Вченої ради з нагоди ювілею отримала професор кафедри внутрішньої медицини №2 Л.Ф. Конопльова.
У зв’язку з ювілеєм, за значні трудові здобутки та внесок у розбудову університету Почесні грамоти Вченої ради університету отримали:
·         завідувач кафедри хірургії №3 П.Д. Фомін;
·         завідувачка кафедри іноземних мов Л.Я. Аврахова;
·         завідувачка кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини Л.В. Дудар;
·         професор кафедри оториноларингології В.М. Васильєв.
 

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ