НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

14.11.2017

13 листопада 2017 року в аудиторії №2 імені В.О. Караваєва морфологічного корпусу, під головуванням ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової відбулося засідання Вченої ради.

До реалізації порядку денного члени Вченої ради привітали колег. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної освіти та науки, високий професіоналізм Почесною грамотою Вченої ради нагородили ювілярів: професора кафедри анатомії людини Кузьму Дюбенко; завідувача лабораторії експериментальних досліджень НІІ експериментальної та клінічної медицини Надію Колесову. Подякою Вченої ради була нагороджена ювіляр – доцент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Любов Литвинова.

Питанням порядку денного засідання було:

1. Звіт про роботу Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Сучасний стан та перспективи розвитку післядипломної освіти. (доповідач – директор Інституту післядипломної освіти, професор Кучин Ю.Л.). Після доповіді члени Вченої ради одноголосно схвалили звіт.

Поточні справи:

1. Щодо рекомендації для видання навчальному посібнику «Маніпуляції в педіатрії (показання та техніка виконання)» (видання 4, доповнене) для педіатрів, курсантів циклів підвищення кваліфікації, лікарів-інтернів та студентів старших курсів медичних ВУЗів. Автори: Ю.В.Марушко, Т.В.Гищак, Ю.І.Тодика. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко). Рішення «рекомендувати» прийнято відкритим голосуванням.

2. Щодо громадського обговорення питання щодо присвоєння ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» імені О.М.Лук’янової. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко). Рішення «підтримати пропозицію» прийнято відкритим голосуванням.

3. Щодо затвердження переліку організацій, сертифікати яких можуть визначати знання мови на рівні не нижчому за В2 на здобуття звання доцента або професора. (доповідач – проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професор Олеся Линовицька). Відкритим голосуванням було прийнято рішення «затвердити».

4. Щодо плану заходів з підвищення кваліфікації на базі Стоматологічного медичного центру. (доповідач – директор Стоматологічного медичного центру, професор Андрій Копчак). Рішення «підтримати і затвердити план заходів» члени Вченої ради прийняли відкритим голосуванням.

Після розгляду порядку денного та поточних справ відбулися урочистості, з нагоди вручення «Почесної відзнаки Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» професору кафедри здоров’я жінок і дітей Каролінського інституту (м. Стокгольм, Швеція), доктору Томмі Лінне. У присутності деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, співробітників, студентів Університету та високоповажних гостей, ректор університету, професор Катерина Амосова представила Координатора Програм співпраці між Каролінським Інститутом та НМУ імені О.О. Богомольця, професора кафедри здоров’я жінок і дітей Каролінського Інституту, доктора Томмі Лінне та дружину професора Лінне пані Шаштін Хіландер.

Як розповіла професор Катерина Амосова Вченою Радою Університету від 25 травня 2017 року (протокол №13) одноголосно ухвалено рішення щодо нагородження Координатора Програм співпраці між Каролінським Інститутом та НМУ імені О.О. Богомольця, професора кафедри здоров’я жінок і дітей Каролінського Інституту, доктора Томмі Лінне «Почесною відзнакою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця». Ректор Катерина Амосова також розповіла про співпрацю між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Каролінським Інститутом (м. Стокгольм, Швеція).

За словами ректора, окрім Програми співпраці з підготовки PhD, між НМУ та Каролінським Інститутом проводиться Програма спільних науково-дослідних проектів, які проводяться за напрямками: епідеміологія, ендокринна хірургія, пластична та реконструктивна хірургія. Плануються проекти по стоматології і кардіології, в рамках яких відбудуться тренінги та семінари. Результатом такої роботи є спільні публікації в журналах, що індексуються в Scopus та Web of Scince. І незмінним координатором Програм співпраці між Каролінським Інститутом та НМУ імені О.О. Богомольця з професійної підготовки наукових кадрів та спільних науково-дослідних робіт є доктор Томмі Лінне.  Після виступу, ректор, професор Катерина Амосова висловила слова щирої поваги і вдячності та нагородила координатора програм співпраці між Каролінським Інститутом та НМУ імені О.О. Богомольця, шановного професора, доктора Томмі Лінне «Почесною відзнакою Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця».

Професор Катерина Амосова від імені всієї академічної спільноти Університету привітали доктора Томмі Лінне з отриманням високої нагороди Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.