НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Щодо затвердження переліку організацій, сертифікати яких можуть визначати знання мови на рівні не нижчому за В2 на здобуття звання доцента або професора

15.11.2017