НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

21.12.2017

20 грудня 2017 року у конференц-залі фізико-хімічного корпусу, під головуванням ректора, член-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової вібулося засідання Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

На черговому засіданні Вченої ради університету, до реалізації порядку денного, члени Вченої Ради привітали колег та Подякою Вченої ради за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної освіти та науки, високий професіоналізм нагородили ювілярів: доцента кафедри менеджменту охорони здоров’я Тетяну Вежновець та лікаря-стоматолог, хірург відділення хірургічної стоматології Стоматологічного медичного центру Оксану Зінченко.

Також привітали співробітників Університету з присвоєнням вченого звання «Професор»: д. мед н., Головного лікаря пологового будинку №5, професора, Михайла Макаренка і д. мед н., професора кафедри неврології, декана медичного факультету №1 Володимира Мельника. З присвоєнням вченого звання «Доцент» члени Вченої ради привітали: д. мед н., завідувача кафедри онкології Романа Верещако, к. мед н., доцента кафедри онкології Віталія Зайчука, к. мед н., доцента кафедри загальної хірургії №2 Тетяну Тарасюк.

Порядок денний:
1. Схвалили звіт «Щодо виконання рішень Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» (Доповідач: вчений секретар Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, в.о.вченого секретаря Вченої ради, доцент Ємельянова О.І.)
2. Схвалили «Звіт про роботу Етичної комісії і Антикорупційного комітету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за 2017р. І напрямки подальшої роботи з попередження академічної недоброчесності. Результати анонімного анкетування студентів». (Доповідачі: професор Степаненко В.І., доцент Єгоренков А.І., к.мед.н. Дінець А.В., Моторний В.)

3. КАДРОВІ ПИТАННЯ:
• Рекомендували одноголосно (91 за) висунення Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця кандидатури член-кореспондента НАН України д.біол.н., професора Романенка Олександра Вікторовича на вакантне місце дійсного члена (академіка) Національної академії наук України по відділенню Загальної біології за спеціальністю «Екофізіологія тварин»;
• Присвоїти вчене звання «Професор» по кафедрі дитячих інфекційних хвороб  д.мед.н., професору кафедри Виговській Оксані Валентинівні;
• Присвоїти вчене звання «Доцент» по кафедрі терапевтичної стоматології  к.мед.н., доценту кафедри Тимохіній Тетяні Олександрівні.

4. Затвердили “Правила прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця” і план заходів щодо залучення абітурієнтів (Доповідач: проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, д.мед.н., професор Олександр Науменко).

5. Схвалили проект вимог до сучасної лекції (Доповідач: ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова).

6. ПОТОЧНІ ПИТАННЯ:
6.1. Про результати складання іспиту «Крок 3». Доповідач: професор Юрій Кучин.
6.2. Затвердили тему, терміни виконання та наукового консультанта докторської дисертації доцента Тетяни Костюк. Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько.
6.3. Затвердили тему, терміни виконання та наукового консультанта докторської дисертації асистенту Олегу Петренку. Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько.
6.4. Рекомендували вступ до клінічної ординатури лікарю-інтерну Євгенії Гережі (кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії за спеціальністю «Хірургія» ІПО ) Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько.
6.5. Схвалити проект Положення про студентський науковий гурток. Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько.
6.6. Інформація «Щодо лікарського самоврядування: на шляху до запровадження». Доповідач: завідувач кафедри дерматології та венерології, професор Віктор Степаненко.
6.7.Аналіз зрізу результатів електронного деканату кафедр. Доповідач: ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова.
6.8. Щодо присвоєння Почесного звання Заслужений лікар України доценту кафедри травматології та ортопедії Михайлу Задніченку. Доповідач: заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Наталія Гребень.
6.9. Рекомендувати видання навчального посібника з біостастики «Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень в пакеті EZR (R–statistics)». Авторський колектив викладачів кафедри менеджменту охорони здоров’я та кафедри медичної і біологічної фізики: В.Г. Гур’янов, Ю.Є. Лях, В.Д. Парій, О.В. Короткий, О.В. Чалий, К.О. Чалий, Я.В. Цехмістер. Доповідач: заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Наталія Гребень.
6.10. Рекомендували до видання навчальний посібник «Біологічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету» Автори: Ніженковська І.В., Кузнецова О.В. Доповідач: заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Наталія Гребень.
6.11.Затвердили акредитаційну справу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.12010004 «Медична психологія» галузь знань 1201 «Медицина» з ліцензованим обсягом 100 (20) осіб. Доповідач: заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Наталія Гребень.
6.12. Затвердили програму циклу тематичного удосконалення/повторного підвищення кваліфікації викладачів «Використання наркотичних та психотропних речовин в лікуванні опіоїдної залежності: інтегрований підхід». Доповідач: заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Наталія Гребень.
6.13. Рекомендували до видання монографію «Лікарські папоротеподібні, плауноподібні та хвощеподібні України. Автори: Мінарченко В.М., Тимченко І.А., Двірна Т.С., Махиня Л.М., Ковальська Н.П. Доповідач: заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент Наталія Гребень.

В.о. вченого секретаря Вченої ради