НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

18.05.2018

17 травня 2018 року в конференц-залі фізико-хімічного корпусу під головуванням в.о. ректора, член-кореспондент НАПН України, професора Ярослава Цехмістера відбулося засідання Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

До реалізації порядку денного члени Вченої ради привітали колег. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці та з нагоди дня науки нагородили: Нагрудним знаком «Знак пошани» розпорядженням київського міського голови професора кафедри фармакології Надію Горчакову; Почесною грамотою київського міського голови член-кор. НАМН України, д.мед.н., професора, завідувача кафедри гігієни та екології №1 Василя Бардова; Подякою київського міського голови професора кафедри дитячої хірургії Данила Кривченя та начальника науково-дослідної частини, доцента Андрія Дінця; Подякою київського міського голови та Почесною грамотою Вченої ради НМУ завідувача кафедри судової медицини та медичного права, професора Бориса Михайличенка.

Враховуючи багаторічну, сумлінну, бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки Почесною грамотою Вченої ради НМУ були нагородженні: завідувач кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, професор Анатолій Свінціцький; провідний науковий співробітник Інституту гігієни та екології, професор Михайло Колесніков.

Подякою Вченої ради НМУ нагородили: головного енергетика Миколу Маєтного; доцента кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Віталія Гур’янова; доцента кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Ірину Марголич.

З присвоєнням вченого звання «Доцент» привітали доцента кафедри аптечної та промислової технології ліків Тетяну Негоду.

Питання порядку денного:

1. Затверджено з доповненнями звіт про наукову діяльність за 2017 рік. Пріоритетні напрямки та перспективи розвитку наукової діяльності в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Затвердження зведеного плану науково-дослідних робіт на 2018 рік. Поточні та перспективні завдання підготовки науково-педагогічних кадрів у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Затвердження плану підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті на 2018 рік. Стан та перспективи розвитку товариства молодих вчених і спеціалістів університету та студентського наукового товариства університету. Доповідач – проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М. Співдоповідь комісії: член-кореспондент НАМН України, професор Чайковський Ю.Б. (голова), директор Інституту клінічної та експериментальної медицини професор Натрус Л.В., академік НАМН України, професор Майданник В.Г., академік НАН та НАМН України, професор Широбоков В.П., член-кореспондент НАМН України, професор Венцківський Б.М., член-кореспондент НАМН України, професор Яворовський О.П., голова ТМВ Устінов С.

2. Затверджено звіт Міжнародне співробітництво як пріоритетний напрям стратегічного розвитку університету та інтеграції до світового науково-освітнього простору. Доповідач – проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи професор Линовицька О.В. Співдоповідь комісії: професор Копчак А.В., професор Грузева Т.С., доцент Висоцька О.І., Дінець А.В.

Поточні справи:

Доповідач – проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М. Щодо рекомендації для вступу до клінічної ординатури лікарям-інтернам: Сайку Михайлу Андрійовичу (кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти); Коломієць Ангеліні Аланівні (кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології ІПО);Близнюк-Ходоровському Дмитру Руслановичу (кафедра травматології та ортопедії); Купчік Владиславі Ігорівні (кафедра акушерства і гінекології №1); Бондаренко Олені Володимирівні (кафедра неврології); Іллєнко Оксані Олександрівні (кафедра стоматології ІПО); Терлецькому Ростиславу Олеговичу (кафедра стоматології ІПО); Орищин Анні Петрівні (кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ІПО); Дудник Ганні Сергіївні (кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ІПО); Теслюченко Вікторії Сергіївні  (кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ІПО); Остапенко Оксані Сергіївні (кафедра оториноларингології); Небор Іванні Ярославівні (кафедра оториноларингології). РЕКОМЕНДОВАНО

Доповідач: в.о. ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, член-кореспондент НАПН України, професор Цехмістер Я.В.

1. Щодо підтримки клопотання ГО «Велика ідея» про ініціативу нагородження д.мед.н. професора, завідувача кафедри офтальмології Вітовської Оксани Петрівни державною нагородою України – Орденом Княгині Ольги III ступеню. ПІДТРИМАТИ
2. Щодо затвердження кандидатури проректора з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти професора Науменка О.М. до складу Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії. ЗАТВЕРДЖЕНО
3. Щодо надання рекомендації на проведення у 2019 р науково-практичної конференції «Ophthalmic HUB» з циклом щоквартальних освітніх семінарів та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. РЕКОМЕНДОВАНО
4. Щодо надання рекомендації на проведення у 2019 р науково-практичної конференції «Сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики та лікування дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. РЕКОМЕНДОВАНО.
5. Щодо надання рекомендації на проведення у 2019 р науково-практичної конференції з міжнародною участю «Контраверсії в сучасному акушерстві: прееклампсія та передчасні пологи» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. РЕКОМЕНДОВАНО
6. Щодо надання рекомендації на проведення у 2019 р науково-практичної конференції «Міждисциплінарні проблеми ревматології» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. РЕКОМЕНДОВАНО
7. Щодо надання рекомендації на проведення у 2019 р 21-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. РЕКОМЕНДОВАНО
8. Щодо надання рекомендації на проведення у 2019 р 21-ї науково-практичної конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. РЕКОМЕНДОВАНО
9. Щодо надання рекомендації на проведення у 2019 р науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної інфектології » та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. РЕКОМЕНДОВАНО
10. Щодо надання рекомендації до друку тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи сучасної гістології». РЕКОМЕНДОВАНО
11. Щодо надання рекомендації до друку навчального посібника Васильєвої І.В., Верменка А.Ю. «Philosophy and philosophy of medicine» для студентів англомовної форми навчання. РЕКОМЕНДОВАНО
12. Щодо затвердження методичних рекомендацій «Резекційний артродез гомілковостопного суглоба». ЗАТВЕРДЖЕНО.
13. Щодо затвердження навчального плану та програми циклу спеціалізації з фаху «Внутрішні хвороби». ЗАТВЕРДЖЕНО
14. Щодо затвердження навчального плану та програми циклу спеціалізації з фаху «Нефрологія». ЗАТВЕРДЖЕНО
15. Щодо затвердження ліцензійної справи за напрямком підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ. ЗАТВЕРДЖЕНО
16. Щодо рекомендації нагородження почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця директора клініки Варшавського медичного університету професора Немчека Казимежа. РЕКОМЕНДОВАНО
17. Щодо затвердження доповнення до переліку практичних навичок для державного іспиту у 2018 р за клопотанням ЦМК з хірургічних дисциплін. ЗАТВЕРДЖЕНО
18. Щодо затвердження внесених доповнень до переліку міжнародних іспитів з іноземних мов, сертифікати яких на рівні В2 та вище будуть визнаватися в НМУ.ЗАТВЕРДЖЕНО
19. Щодо затвердження навчального плану та програми сертифікованого освітнього курсу «Медичне право». ЗАТВЕРДЖЕНО.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку професор Никитюк О.А. Щодо оплати послуг ДО «Центр тестування» при МОЗ України. ЗАТВЕРДЖЕНО

Щодо затвердження розцінок на оплату навчання вітчизняних та іноземних студентів. ЗАТВЕРДЖЕНО

Доповідач: Голова профкому співробітників Лук’янець М.М. Щодо розробки Положення про Спілку ветеранів НМУ. РЕКОМЕНДОВАНО.

В.о. вченого секретаря Вченої ради