НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

17.11.2016

Чергове засідання Вченої ради університету під головуванням ректора Катерини Амосової відбулося 15 листопада 2016 року.
Відповідно до порядку денного було розглянуто 17 кадрових питань, заслухано та обговорено звіт про роботу Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Початок засідання було присвячено привітанням співробітників університету з нагородами, ювілеями та отриманням атестатів про присвоєння вчених звань.
За особливі заслуги перед Українським народом та з нагоди 175-річчя від дня заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Почесною грамотою Верховної Ради України було нагороджено завідувача кафедри гігієни праці і професійних хвороб, член-кореспондента НАМН України, д.м.н., професора О.П. Яворовського.

Відзнаки Міністерства Оборони України вручали генерал-майор медичної служби, начальник Національного військово-медичного клінічного центру А.П.Казмірчук та генерал-майор медичної служби, директор військово-медичного департаменту Міністерства Оборони України А.В. Верба за вагомі трудові здобутки, багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди 175-річчя від дня заснування НМУ імені О.О. Богомольця наступним співробітникам: завідувачу кафедри травматології та ортопедії, професору О. А. Бур’янову; завідувачу кафедри онкології, професору Р.І. Верещако; доцент кафедри хірургії №4 Б.М. Ковалю; доценту кафедри внутрішньої медицини №2 І.В. Кричинській; доценту кафедри хірургії №4 Є.В. Цемі; завідувачу відділення хірургічної стоматології Стоматологічного медичного центру В.Д. Чопчику; асистенту кафедри внутрішньої медицини №2 М.І. Шевчуку.

За багаторічну, сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди ювілею Почесною грамотою вченої ради НМУ ім О.О.Богомольця були нагороджені проректор з наукової роботи, професор Т.М. Черенько та доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології А. І Якименко.

Начальник планово-фінансового відділу М.В. Максименко була нагороджена за сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки та з нагоди ювілею Почесною грамотою вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця.

Міністерство освіти і науки України затвердило рішення Вченої ради університету про присвоєння вчених звань „професор” нашим співробітникам.
Атестати про присвоєння вченого звання «Професор» отримали: професор кафедри хірургії №3 П.В. Іванчов, професор кафедри гістології та ембріології Л.М. Сокуренко.

Після оголошення матеріалів особової справи та обговорення шляхом таємного голосування були обрані:
1. на посаду декана стоматологічного факультету – д.мед.н., професор Н.В. Біденко.
2. на посаду декана по роботі з іноземними студентами – к.мед.н. В.В. Сулік.
3. на посаду директора Стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – д.мед.н. А.В. Копчак.
4. на посаду завідувача відділу аспірантури та докторантури – к.мед.н. Р.А. Регурецька.
5. на посаду професора кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків – професор, д.мед.н. В.І. Берзінь.
6. на посаду професора кафедри хірургії №4 – професор, д.мед.н. А.О. Бурка.
7. на посаду професора кафедри анатомії людини – д.мед.н., професор І.В. Дзевульська.
8. на посаду професора кафедри хірургії №1 – д.мед.н., професор М.П. Захараш.
9. на посаду професора кафедри патофізіології – д.мед.н., професор С.В. Зябліцев.
10. на посаду професора кафедри ортопедичної стоматології – д.мед.н., професор П.В. Куц.
11. на посаду професора кафедри офтальмології – д.мед.н., професор Р.Л. Скрипник.
12. на посаду професора кафедри гістології та ембріології – д.мед.н., професор Л.О. Стеченко.
13. на посаду професора кафедри хірургії стоматологічного факультету – д.мед.н., професор Я.М. Сусак.
14. на посаду професора кафедри україністики – д.істор.н., професор Ф.Я. Ступак.
15. на посаду професора кафедри радіології та радіаційної медицини – д.мед.н., професор Т.В. Топчій.
16. на посаду професора кафедри акушерства і гінекології №1 –  д.мед.н., професор В.О. Товстановська.

Після оголошення матеріалів особової справи та обговорення шляхом таємного голосування було вирішено присвоїти вчене звання «доцент» по кафедрі фармакогнозії та ботаніки, к.мед. н., доценту кафедри О.І. Ємельяновій.

Також було розглянуто питання, що потребувало таємного голосування (згідно з Інструкцією про порядок висунення та оформлення документів, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки №3 від 17 червня 2016р): «Про обговорення та висунення для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки підручника «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» за редакцією академіка НАН та НАМН України, професора Широбокова В.П./.-Вінниця: Нова Книга, 2011.-952с. і його видання російською мовою «Медицинская микробиология, вирусология и иммунология» ./.-Вінниця: Нова Книга, 2015.-856с. та про включення осіб до складу колективу претендентів». Рішення було прийнято позитивно шляхом таємного голосування за кожного претендента окремо: В.П. Широбокова, Н.О. Виноград, В.Г. Войцеховського, І.В. Дзюблик, Г.М. Кременчуцького, С.І. Климнюка, Г.К. Палія, А.В. Руденко.

Про звіт щодо роботи Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доповідав директор Інституту післядипломної освіти, доценту Ю.Л. Кучин.

Серед поточних справ було розглянуто наступні питання:

1. Про впровадження в Університеті внутрішнього документообігу з використанням електронної пошти в домені nmu.ua (Доповідач: помічник ректора І.С. Яновський).
2. Обговорення і затвердження програми енергозбереження в Університеті (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професор О.А. Никитюк).
3. Обговорення і погодження початку ремонту 3-х вільних поверхів гуртожитку №7 для іноземців (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професор О.А. Никитюк)
4. Обговорення і погодження кандидатур на відзначення почесними грамотами МОЗ України, згідно листа в.о. Міністра Охорони Здоров′я України пані У. Супрун, та з нагоди 175-річчя від дня заснування Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. (доповідач: перший проректор з науково-педагогічної роботи, член-кореспондент НАПН України, професор Я.В. Цехмістер).

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент О.В. Стеченко.
5. Щодо проведення громадського обговорення роботи, допущеної до участі в конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму (Р34), що представлена Інститутом експериментальної патології, онкології і рідіобіології імені Р.Є Кравецького НАН України. Автори: Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.
6. Про рекомендацію до щодо присвоєння грифу МОЗ України підручнику за редакцією Мельник Н.О. «Гістологія, цитологія, ембріологія» англійською мовою («Histology, cytology and embryology»).
7. Про рекомендацію до друку навчального посібника для практичних занять авторів Мельник Наталії Олексіївни та Чайковського Юрія Богдановича «Гістологія, цитологія, ембріологія. Посібник для практичних занять» англійською мовою. (Melnyk N.A., Chaikovsky Yu. B. «Нistology, cytology, embryology. Practical guide»).
8. Про рекомендацію до друку навчального посібника для практичних занять авторів Мельник Н. О., Яременко Л.М., Грабового О.М., Чайковського Ю. Б. «Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии» для студентів медичного та стоматологічного факультетів, які навчаються російською мовою.
9. Про рекомендацію до друку навчального посібника для практичних занять авторів Мельник Н. О., Яременко Л.М., Грабового О.М., Чайковського Ю. Б. «Практикум з гістології, цитології та ембріології» для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів.

Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Т.М. Черенько.
10. Про перезатвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.11 (кардіологія) докторанта кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця Руденко Юлії Володимирівни.

11. Затвердження теми, термінів виконання та наукового консультанта докторської дисертації:
Асистента кафедри акушерства і гінекології №1, к.мед.н. Бондаренко Наталії Петрівни
Тема: «Діагностика, лікування, профілактика та прознозування перинатальних ускладнень В19-парвовірусної інфекції у вагітних жінок» за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія.
Науковий консультант: д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології №1 НМУ імені О.О. Богомольця Лакатош Володимир Павлович
Термін виконання: 2016-2021 р.р.
12. Затвердження теми, термінів виконання та наукового консультанта докторської дисертації:
Доцента кафедри дитячої хірургії, к.мед.н. Бензар Ірини Миколаївни
Тема: «Діагностика і тактика хірургічного лікування судинних аномалій у дітей» за спеціальністю 14.01.09 – дитяча хірургія.
Науковий консультант: д.мед.н., професор кафедри дитячої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця Левицький Анатолій Феодосійович
Термін виконання: 2016-2020 р.р.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент О.В. Стеченко
13. Затвердження навчальних планів та програм циклу тематичного удосконалення для лікарів-стоматологів «Функціональна діагностика зубощелепного апарату в ортопедичній стоматології», «Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу. Особливості обстеження пацієнтів. Етіологія. Класифікація. Клініка. Ортопедичні методи лікування СНЩС», «Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Фактори оклюзії. Теорії артикуляції, основні положення. Принципи роботи з артикулятором при протезуванні пацієнтів».

14. Затвердження навчального плану та програми циклу спеціалізації з фаху «Ортопедична стоматологія» для лікарів-стоматологів, які закінчили інтернатуру за фахом «Стоматологія»
15. Затвердження навчальних планів та програм:
1. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти “Інвазивні процедури в анестезіології та інтенсивній терапії під ультразвуковим контролем: базові принципи та практичні навички”
2. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти “Периопераційне лікування болю: сучасні принципи та техніки знеболення”
3. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти  “Практичний курс невідкладної допомоги для лікаря стоматолога”
4. Методичні рекомендації до розділу « Допомога при невідкладних станах та гострих отруєннях» до навчального плану і робочої навчальної програми спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Загальна фармація».