НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАВЕРШИЛА РОБОТУ КОМІСІЯ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 2014 РОКУ

24.04.2014
22-24 квітня 2014 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулася важлива подія – засідання Комісії з працевлаштування випускників 2014 року.
У роботі Комісії брали участь директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України М.С. Осійчук, радник Міністра охорони здоров’я України на громадських засадах І.В. Найда, головний спеціаліст цього Департаменту К.І. Петрова, перший заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України О.П. Кравчук, начальник відділу запобігання та протидії корупції, кадрової роботи та наукового забезпечення Держсанепідемслужби України О.В. Білий, керівники та працівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних і Київської державних адміністрацій та територіальних органів Держсанепідслужби України.
Загалом цього року підлягали працевлаштуванню 599 студентів випускних курсів, серед яких 351 випускник за спеціальністю «лікувальна справа», 118 – за спеціальністю «педіатрія», 76 – за спеціальністю «медико-профілактична справа», 16 – за спеціальністю «медична психологія», 28 – за спеціальністю «стоматологія», 10 – за спеціальністю «фармація».
Цій важливій події передувала значна організаційна робота деканатів, навчально-методичного відділу у тісній співпраці з керівником та працівниками Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України. Кожен з випускників 2014 року при вступі до Університету підписав Типову Угоду з керівництвом Університету, в якій зобов’язувався «… прибути після закінчення вищого закладу освіти на місце направлення і відпрацювати не менше трьох років». Саме таке зобов’язання для студентів, які навчаються за державним замовленням, передбачене нормативно-правовими документами: Указом Президента України № 342/96 від 16.05.1996 р. та відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України.
Слід відзначити, що підготовча робота до персонального працевлаштування випускників відповідала принципам прозорості та відкритості завдяки впровадженню інтегрованого рейтингового показника, який включав оцінки: академічна успішність студента впродовж навчання, участь у науковій та громадській роботі. В розробці складових цього показника на факультетах брали активну участь члени студентського самоврядування, після чого інтегрований рейтинговий показник було обговорено та затверджено на засіданні Вченої Ради Університету. Студентське самоврядування факультетів також вперше проконтролювало розрахунки цього показника для своїх студентів, про що були складені відповідні документи, а результати оприлюднено.
На підготовчому етапі до роботи Комісії з працевлаштування випускників 2014 р., крім інтегрованого рейтингового показника, комісії факультетів також враховували сімейний стан та пільги випускника, відомості про членів сім’ї та місце їхнього постійного проживання.
Підводячи підсумки триденної роботи Комісії, слід відзначити, що на робочих зборах 22 квітня 2014 р. кожен випускник мав змогу поспілкуватися і поставити запитання Державним замовникам.
Більше половини випускників (387 осіб – 64,7%) були розподілені на роботу за спеціальностями, визначеними МОЗ України пріоритетними для галузі, в тому числі на посади лікарів загальної практики-сімейної медицини (302 особи), швидкої медичної допомоги (25 осіб), дільничних педіатрів (45 осіб), лікарів-фтизіатрів (2 особи); з них 146 осіб працевлаштовані у м. Києві. 221 (36,9%) випускник направлений в сільську місцевість.
Працевлаштування за дозволом МОЗ України 24 кращих за рейтинговими показниками випускників 2014 року, які були оприлюднені, на посади старших лаборантів кафедр Університету дозволить покращити кадрову ситуацію в Університеті. Так, наприклад, на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ (зав. кафедрою – проф. К.М. Амосова) вже протягом багатьох років залишаються вільними 3-4 ставки викладачів, після зарахування зовнішніх і внутрішніх сумісників. Ще гірша ситуація з кадрами має місце на багатьох фундаментальних кафедрах НМУ.
В цілому Університет зробив у цьому році свій серйозний внесок для покриття дефіциту медичних кадрів в Україні (який складає близько 20%) – підготував майже 600 лікарів та провізорів. Результатом нелегкого навчання для випускників стало гарантоване отримання роботи відразу після закінчення Університету. Студенти, погоджуючись із запропонованим їм першим місцем роботи, засвідчили свою згоду – поставили підписи у протоколах з працевлаштування. Слід відзначити, що за поясненням М.С. Осійчука, згідно чинного законодавства, головним в процедурі розподілу є саме публічне оголошення студенту місця його призначення, а підпис має більш символічне значення. Перший самостійний крок на обраному шляху зроблено. Нехай щастить нашим випускникам!