НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Накази по НМУ з організації навчального процесу

Наказ № 162 «Про організацію навчального процесу в НМУ в 2016-2017 н. р. “

Наказ 762  “Про підготовку та організацію навчання в Університеті у весняно-літньому семестрі 2016-2017 навчального року “

Наказ 763 “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів НМУ у осінньо-зимовому семестрі 2016-2017 навчального року”

Наказ 824 “Про проведення внутрішнього аудиту кафедр стоматологічного факультету НМУ імені Богомольця

Наказ 837 “Про внесення змін до наказу № 290”

Наказ 290 “Про затвердження робочих планів підготовки фахівців денної форми навчання в НМУ імені О.О. Богомольця на 2016/2017 н.р.”

Наказ 317 “Про затвердження робочіх навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю “Фармация” заочної форми навчання на 2016/2017н.р.”

Наказ 509 “Про введення в дію в Університеті з 2016/2017 н.р. затверджених МОЗ України примірних навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я”

Наказ 476 “Про внесення змін до наказу №290 від 05.05.2016”

Наказ  803 “Про громадське обговорення проекту Положення про відпрацювання навчальних занять в НМУ імені Богомольця”