НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Накази по НМУ з організації навчального процесу

Наказ 507 “Про перенесення занять студентів 1 курсу 04 вересня 2017 року”

Наказ 502 “Про закріплення за кафедрами НМУ імені О.О.Богомольця площ у морфологічному та санітарно-гігієнічному корпусах”

Наказ 493 “Про виконання Указу Президента України і розпоряджень Кабінету Міністрів України”

Наказ 506 “Про затвердження порядку створення відомостей всіх форм контролю з дисциплін в Університеті у 2017/2018 н.р.”

Наказ 454 “Про проведення підсумків рейтингової оцінки діяльності студентів НМУ за 2016/2017н.р.”

Наказ 434 “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників у 2017/2018н.р.”

Наказ 445 “Про терміни перескладання ОСКІ-1 у 2016/2017н.р.”

Наказ 219 “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів в університеті для здійснення ліцензування освітньо’і’ діяльності з підготовки фахівців «Магістр» у 2017/2018н.р.”

Наказ 220 “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів в університеті для здійснення ліцензування освітньо’і діяльності з підготовки фахівців «Магістр» у 2017/2018н.р.”

Наказ № 374 «Про організацію навчального процесу в НМУ в 2017-2018 н. р. “

Наказ 405 “Про введення в дію в Університеті 3 2017/2018 н.р. затвердженого МОЗ України примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина”

Наказ 404 “Про введення в дію в Університеті 3 2017/2018 н.р. затвердженого МОЗ України примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 221 “Стоматологія”

Наказ 403 “Про введення в дію в Університеті 3 2017/2018 н.р. затвердженого МОЗ України примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 225 “Медична психологія” 

Наказ 117 “Про затвердження Положення про екзаменаційну комісію”

Наказ 364 “Про завдання кафедр Університету з удосконалення і модернізації навчального процесу в 2017/2018н.р.”

Наказ № 333 “Про створення кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини”

Наказ № 153

Наказ № 331

Наказ № 327

Наказ № 316

Наказ № 309

Наказ № 310

Наказ №123  “Про термін проведення Державної атестації студентів, Вчених рад НМУ, заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2017 році, посвяти першокурсників 2017 року у студенти НМУта ін.”

Наказ №228  “Про удосконалення підготовки випускників Університету у 2017 році”

Наказ №235  “Про підготовку і проведення державної атестації випускників НМУ у 2016-2017 н. р. “

Наказ №261 “Про затвердження методичних рекомедацій з ведення навчально-методичної документацїї кафедр

Методичні рекомедації з ведення навчально-методичної документацїї кафедр НМУ імені О.О. Богомольця

Наказ №71 “Про затвердження стратегії підготовки студентів НМУ імені О.О. Богомольця до тестування за завданнями USMLE “STEP 2″” 

Наказ № 227 “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів НМУ в весняно-літньому семестрі 2016-2017 навчального року”

Наказ № 234 “Про виконання Рішення робочої наради перших проректорів ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань “охорона здоров’я””

120/2-500 Шановним завідувачам кафедр

Наказ № 162 «Про організацію навчального процесу в НМУ в 2016-2017 н. р. “

Наказ 762  “Про підготовку та організацію навчання в Університеті у весняно-літньому семестрі 2016-2017 навчального року “

Наказ 763 “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів НМУ у осінньо-зимовому семестрі 2016-2017 навчального року”

Наказ 824 “Про проведення внутрішнього аудиту кафедр стоматологічного факультету НМУ імені Богомольця

Наказ 837 “Про внесення змін до наказу № 290”

Наказ 290 “Про затвердження робочих планів підготовки фахівців денної форми навчання в НМУ імені О.О. Богомольця на 2016/2017 н.р.”

Наказ 317 “Про затвердження робочіх навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю “Фармация” заочної форми навчання на 2016/2017н.р.”

Наказ 509 “Про введення в дію в Університеті з 2016/2017 н.р. затверджених МОЗ України примірних навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я”

Наказ 476 “Про внесення змін до наказу №290 від 05.05.2016”

Наказ  803 “Про громадське обговорення проекту Положення про відпрацювання навчальних занять в НМУ імені Богомольця”

 Наказ 2 “Про підготовку і проведення державної атестації студентів випускних курсів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2016/2017н.р.”

Наказ 20 “Про громадське обговорення проекту Положення про стипендиальне забезпечення в НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ 173 “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу НМУ на 2016/2017 н.р.”

Наказ 3651 “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2016/2017 н.р.”

Наказ 465 “Про навчальне навантаження опірних кафедр на 2016/2017 н.р.”

Наказ 48 “Про внесення змін до наказу від 05.10.1998 №200 “Про закріплення кафедр за факультетами””

Наказ 800 “Про запровадження форми документів про вищу освіту державного зразка”

Наказ 43 “Про затвердження Положення про відпрацювання навчальних занять в НМУ ім. Богомольця”

Наказ 176 “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу НМУ на 2017/2018 н.р.”

Наказ №178 “Про порядок поновлення студентів”

Положення про порядок поновлення студентів

Наказ №126 “Про підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1″ на медичних, медико-психологічному і фармацевтичному факультетах у 2016/2017 р.”

Наказ № 316 “Про організацію і проведення об”єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1) у 2016/2017 н.р. в Університеті”