НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Накази по НМУ з організації навчального процесу

Наказ № 316

Наказ № 309

Наказ № 310

Наказ №123  “Про термін проведення Державної атестації студентів, Вчених рад НМУ, заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2017 році, посвяти першокурсників 2017 року у студенти НМУта ін.”

Наказ №228  “Про удосконалення підготовки випускників Університету у 2017 році”

Наказ №235  “Про підготовку і проведення державної атестації випускників НМУ у 2016-2017 н. р. “

Наказ №261 “Про затвердження методичних рекомедацій з ведення навчально-методичної документацїї кафедр

Методичні рекомедації з ведення навчально-методичної документацїї кафедр НМУ імені О.О. Богомольця

Наказ №71 “Про затвердження стратегії підготовки студентів НМУ імені О.О. Богомольця до тестування за завданнями USMLE “STEP 2″” 

Наказ № 227 “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів НМУ в весняно-літньому семестрі 2016-2017 навчального року”

Наказ № 234 “Про виконання Рішення робочої наради перших проректорів ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань “охорона здоров’я””

120/2-500 Шановним завідувачам кафедр

Наказ № 162 «Про організацію навчального процесу в НМУ в 2016-2017 н. р. “

Наказ 762  “Про підготовку та організацію навчання в Університеті у весняно-літньому семестрі 2016-2017 навчального року “

Наказ 763 “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів НМУ у осінньо-зимовому семестрі 2016-2017 навчального року”

Наказ 824 “Про проведення внутрішнього аудиту кафедр стоматологічного факультету НМУ імені Богомольця

Наказ 837 “Про внесення змін до наказу № 290”

Наказ 290 “Про затвердження робочих планів підготовки фахівців денної форми навчання в НМУ імені О.О. Богомольця на 2016/2017 н.р.”

Наказ 317 “Про затвердження робочіх навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю “Фармация” заочної форми навчання на 2016/2017н.р.”

Наказ 509 “Про введення в дію в Університеті з 2016/2017 н.р. затверджених МОЗ України примірних навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я”

Наказ 476 “Про внесення змін до наказу №290 від 05.05.2016”

Наказ  803 “Про громадське обговорення проекту Положення про відпрацювання навчальних занять в НМУ імені Богомольця”

 Наказ 2 “Про підготовку і проведення державної атестації студентів випускних курсів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2016/2017н.р.”

Наказ 20 “Про громадське обговорення проекту Положення про стипендиальне забезпечення в НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ 173 “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу НМУ на 2016/2017 н.р.”

Наказ 3651 “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2016/2017 н.р.”

Наказ 465 “Про навчальне навантаження опірних кафедр на 2016/2017 н.р.”

Наказ 48 “Про внесення змін до наказу від 05.10.1998 №200 “Про закріплення кафедр за факультетами””

Наказ 800 “Про запровадження форми документів про вищу освіту державного зразка”

Наказ 43 “Про затвердження Положення про відпрацювання навчальних занять в НМУ ім. Богомольця”

Наказ 176 “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу НМУ на 2017/2018 н.р.”

Наказ №178 “Про порядок поновлення студентів”

Положення про порядок поновлення студентів

Наказ №126 “Про підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1″ на медичних, медико-психологічному і фармацевтичному факультетах у 2016/2017 р.”

Наказ № 316 “Про організацію і проведення об”єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1) у 2016/2017 н.р. в Університеті”