НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Науково-практичній конференції з міжнародною участю “ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ГІСТОЛОГІЇ”

03.04.2018