НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада K 26.003.10

Спеціальності:

13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Спеціалізована вчена рада К 26.003.10 створена відповідно до наказу МОН України від 11.07.2017 р. за № 996 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком до 31 грудня 2019 року.

Голова ради:

 

 • Цехмістер Ярослав Володимирович, д.пед.н., професор, перший проректор науково-педагогічної роботи, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.04.

 

Заступник голови:

 

 • Стучинська Наталія Василівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)».

 

Вчений секретар:

 

 • Сліпчук Валентина Леонідівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04.

 

Члени ради:

 

 • Антоненко Марина Юріївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;

 

 • Волосовець Олександр Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04;

 

 • Калібабчук Валентина Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;

 

 • Ковчина Ірина Михайлівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.04;

 

 • Коршун Марія Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;

 

 • Кульбашна Ярослава Аркадіївна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04;

 

 • Литвиненко Ніна Павлівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;

 

 • Науменко Олександр Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04;

 

 • Ніженковська Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04;

 

 • Степаненко Віктор Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.04;

 

 • Сліпухіна Ірина Андріївна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;

 

 • Староста Володимир Іванович, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;

 

 • Сусь Богдан Арсентійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;

 

 • Чалий Олександр Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;

 

 • Черняк Віктор Анатолійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)».

 

Контактна інформація:

 

01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,

Перший проректор з науково-педагогічної роботи.

Факс: (044) 234-92-76

Е-mail: svrk26.003.10nmu@gmail.com

pos_rada13002 pos_rada13002-1

Здобувач ОСТАПОВИЧ Наталія Володимирівна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «20» жовтня 2016 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

 

Автореферат

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

 

Дисертація

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

  

Здобувач КУШНІР Валентина Сергіївна

 Дата та місце захисту

Захист відбудеться «20» жовтня 2016 року о 16:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ,

проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

 

Автореферат

КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

 

Дисертація

КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Здобувач КРИВЕНКО Інна Петрівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «05» листопада 2015 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

Автореферат
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПРАЦЮВАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Дисертація
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПРАЦЮВАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ГОЛІК Олена Валентинівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «05» листопада 2015 року о 16:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

Автореферат
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Дисертація
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2