НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ОБ’ЄКТИВНИЙ СТРУКТУРОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ІСПИТ (OSCE) З АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

27.06.2017

26 червня 2017 році на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти 20 лікарів-інтернів складали об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ). ОСКІ є сучасним клінічним екзаменом, що використовується для оцінки навичок та компетентності лікарів у більшості розвинених країн світу. Метою іспиту є оцінка таких важливих компетентностей майбутнього лікаря як комунікація з пацієнтом, дотримання етичних норм, клінічний огляд, призначення та інтерпретація діагностичних тестів, лікуваннння, техніка виконання інвазивних втручань та правильне оформлення медичної документації.

На іспит інтернів з анестезіології завітала ректор Катерина Амосова. За словами професора Катерини Амосової, впровадження ОСКІ дозволяє зробити додатковий акцент на практичній підготовці студентів, встановити єдині правила та вимоги, створити чіткі алгоритми виконання кожної навички. Ідея полягає у тому, щоб максимально об’єктивізувати проходження іспиту. Кожному студенту необхідно буде продемонструвати лікувально-діагностичні навички на спеціально оснащених станціях.

Іспит такого масштабу в НМУ проводиться вперше. «Іспит полягає в тому, що інтерн має продемонструвати 7 компетентностей, необхідних для роботи лікарем-анестезіологом, тобто виконати 7 різних завдань. Всі вони інтегровані в практичну діяльність і оцінюють одночасно і практичні, і теоретичні знання інтернів. На кожній інстанції моделюються різні ситуації і відповідно великий спектр різних ситуативних задач, з якими можуть зіштовхуватися в роботі лікарі в подальшому. Інтерн повинен продемонструвати компетентність у наданні допомоги пацієнту з невідкладним станом, провести передопераційний огляд хворого та визначити ризики операції, провести наркоз, правильно призначити лікування у післяопераційному періоді, забезпечити адекватну респіраторну підтримку пацієнту з дихальною недостатністю, розібратися з ускладненнями у вагітної та показати володіння маніпуляціями, які необхідні анестезіологу», – зазначив директор Інституту післядипломної освіти НМУ, професор Юрій Кучин.

В свою чергу, інтерни відзначають високий рівень засвоєння знань при такому форматі навчання та проведення іспит. «Це взагалі новий для нас вид діяльності, а не так як було раніше, що студент готується за списком білетів. ОСКІ є більш структурованим з чіткими критеріями оцінювання та чіткими клінічними ситуаціями. Нам дається 7 станцій практично-орієнтованих ситуацій, кожна з яких описує певний етап в роботі анестезіолога, по кожному з цих питань є клінічна ситуація, в якій ми повинні діяти максимально наближено до реальних умов», – розповідає лікар-інтерн Віталій Баляк.

Високо оцінили формат іспиту і практичні лікарі, оскільки він оцінює здатність інтернів виконувати свої щоденні обов’язки, які вони самостійно почнуть виконувати вже через місяць відпустки. Тому практичні лікарі раді були бачити професійних молодих колег. Але найбільше користі він, звичайно, має саме для лікарів-інтернів, оскільки після практично-орієнтованої підготовки та складання такого іспиту вони можуть бути більш впевненими у собі і у реальному професійному житті.

Прес-центр