НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ БІОЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

03.05.2018

3 травня 2018 відбулося чергове засідання Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень. Головуючим засідання був д.м.н., проф. Шепетько Є. М.. У першій частині засідання, спільно зі школою-семінаром «Проблеми біоетики та біофізики живого» (науковий керівник доц. Єгоренков А. І.) для студентів та аспірантів була заслухана доповідь «Оптимізація контролю перебігу цукрового діабету 1-ого типу у дітей та своєчасна діагностика ускладнень. Панкреатична екзокринна недостатність: особливості діагностики та корекції» (доповідач: асистент кафедри педіатрії № 5 Дмитришин Ольга). Доповідач звернула увагу присутніх на те, що цукровий діабет 1-ого типу посідає четверте місце у структурі хвороб ендокринної системи у дітей та є найчастішою причиною інвалідизації хворих внаслідок розвитку тяжких хронічних діабетичних ускладнень. Також була заслухана доповідь студентів першого курсу з біостатистики «Використання коефіцієнта кореляції у медичних та педагогічних дослідженнях». Ця доповідь є елементом студентської наукової роботи (керівники проекту: доценти кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Єгоренков А.І., Гур’янов В.Г., Пащенко В.В.).

У другій (основній) частині засідання Комісії розглядались протоколи дослідження аспірантів, що працюють над своїми дисертаційними дослідженнями. Крім експертного розгляду оформлених та наданих Комісії Протоколів досліджень, були також заслухані та проаналізовані попередні доповіді аспірантів, що готують документи до розгляду Комісією з біоетики. Таке попереднє публічне обговорення дає можливість молодим дослідникам усунути методологічні помилки, що можуть виникнути під час оформлення Протоколів досліджень. Зокрема, головуючий засіданням (проф. Шепетько Є.М.) звернув увагу молодих дослідників на необхідність ретельного методологічного аналізу мети свого наукового дослідження.

Комісія з питань біоетичної експертизи