НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДЕ ПРОХОДЯТЬ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРИВОДУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЛІКАРІВ І ЯК ДО НИХ ДОЛУЧИТИСЯ?

17.04.2019

Хто проводить? МОЗ України спільно з Офісом ефективного регулювання за сприяння NDI Ukraine та Інституту «Республіка», завдяки підтримці Уряду Сполученого Королівства Великобританії та Фонду ефективного врядування (GGF).

З ким консультуються? З лікарями, адміністраторами закладів охорони здоров’я, представниками департаментів охорони здоров’я.

Про що консультуються? Проведення публічних консультацій передбачає вивчення та оцінку позицій заінтересованих сторін, пошук та обговорення запропонованих рішень щодо ключових аспектів запровадження професійного ліцензування лікарів, надання повної та достовірної інформації щодо нової системи безперервного професійного розвитку.

Де проходитимуть консультації? У межах здійснення публічних консультацій заплановано проведення заходів у 10 регіонах України:

 • 11.04 — Київ
 • 23.04 — Львів
 • 24.04 — Ужгород
 • 03.05 — Вінниця
 • 07.05 — Суми
 • 14.05 —  Харків
 • 17.05 — Дніпро
 • 04.06 — Черкаси
 • 07.06 — Одеса
 • 11.06 — Рівне

До консультацій запрошуються лікарі з усіх адміністративно-територіальних одиниць України.

Для тих представників лікарської спільноти, які не зможуть взяти участь у консультаціях, створено онлайн-опитування, результати якого також будуть враховуватися в аналітичному звіті за результатами серії публічних консультацій.

Про що можна дізнатися під час консультацій? Під час заходів  можна буде ознайомитися з основними положеннями концепції професійного ліцензування та корисною інформацією щодо впровадження системи безперервного професійного розвитку.

Формати консультацій

Консультації проводитимуться у форматі зустрічі з представниками професійної спільноти.

Захід складатиметься з кількох послідовних сесій:

 • Презентація концепції професійного ліцензування.
 • Презентація плану запровадження безперервного професійного розвитку.
 • Робота учасників консультації в групах: обговорення питань, винесених на публічну консультацію.
 • Презентація та обговорення результатів роботи у групах.
 • Підбиття підсумків.

Питання, що виносяться на обговорення в рамках консультацій

 1. Критерії відбору та вимоги до членів Ліцензійної ради.
 2. Процедура формування Ліцензійної ради.
 3. Критерії автоматичного продовження ліцензії на новий строк та позбавлення ліцензії.
 4. Побудова системи управління ризиками допуску до лікарської практики в контексті контролю якості надання медичної допомоги.
 5. Особливості перехідного періоду для лікарів, що практикують.

Результат серії публічних консультацій

Консультації проводитимуться з квітня по червень 2019 р. Учасники консультацій отримають достовірну й повну інформацію щодо впровадження системи безперервного професійного розвитку та можливість особисто вплинути на процес підготовки законопроекту про професійне ліцензування лікарів та імплементацію реформи.

За результатами проведення серії публічних консультацій експертами буде підготовлено аналітичний звіт. МОЗ України врахує висновки, зроблені в результаті консультацій з лікарською професійною спільнотою, під час підготовки законопроекту та підзаконних нормативних актів.

Чому потрібно запровадити професійне ліцензування лікарів

Ключові зміни та питання до обговорення

Однією з цілей існування держави є створення таких умов, за яких життю та здоров’ю кожної людини загрожуватиме якомога менше ризиків. Створення та адміністрування державою системи охорони здоров’я є основним шляхом для досягнення цієї цілі, зокрема створення державою умов для ефективного та доступного медичного обслуговування. На доступність медичного обслуговування впливає наявний обсяг фінансування медичних послуг, а гарантією ефективності медичного обслуговування є забезпечення належної якості медичної допомоги.

Запровадження системи професійного ліцензування лікарів — один із базових інструментів регулювання лікарської практики, що у комплексі з підтримкою розвитку медичної освіти в Україні сприятиме підвищенню якості медичної допомоги та зростанню престижу лікарської професії в українському суспільстві.

У спадок від радянської системи охорони здоров’я, не здатної у наш час забезпечити належні умови надання медичної допомоги пацієнтам і гідні умови праці лікарям, Україні залишилась проблема відсутності справедливого та прозорого механізму доступу до лікарської практики. Цей комплекс проблем МОЗ України пропонує розв’язати шляхом закріплення на законодавчому рівні принципів доступу до професії лікаря, чіткої регламентації процедур, що забезпечують цей доступ, а також системи контролю та відповідальності лікаря, вимог до формування та діяльності спеціального незалежного органу, уповноваженого надавати право на професійну діяльність (Ліцензійної ради).

У результаті впровадження таких змін лікарі отримають низку переваг:

 • прозорі та рівні правила допуску до професії, а також продовження професійної діяльності;
 • незалежність від керівництва закладів охорони здоров’я та впливу місцевих адміністраторів у питаннях оцінки та вибору напрямів професійного розвитку;
 • зростання доходів завдяки новому принципу фінансування системи охорони здоров’я «гроші йдуть за пацієнтом» та ширшими можливостями для працевлаштування;
 • зростання довіри до лікарів та престижності їхньої професії;
 • єдині прозорі правила та процедури позбавлення права на професійну діяльність.

Публічні консультації проводить МОЗ України спільно з Офісом ефективного регулювання за сприяння NDI Ukraine та Інституту «Республіка», завдяки підтримці Уряду Сполученого Королівства Великобританії та Фонду ефективного врядування (GGF).

За матеріалами УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС