НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ФАХІВЦІ НМУ НА ОБГОВОРЕННІ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ

12.12.2016

8 грудня 2016 року відбулися консультації з обговорення проекту Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року, яку розроблено у відповідності до Цілей сталого розвитку, які є частиною Порядку денного галузі розвитку на період до 2013 року, прийнятого світовими лідерами на історичному Саміті ООН у 2015 році Проект документу узгоджено зі Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» та Оновленою стратегією сталого розвитку Європейського Союзу.

В заході взяли участь декан медичного факультету №4 НМУ імені О.О. Богомольця, професор Ігор Пельо та завідувач кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини, професор Тетяна Грузєва

Програма розвитку ООН в Україні ініціювала розробку проекту Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року. Цей документ розглядається як рамковий, який визначає стратегічні напрями довгострокового розвитку для України та сприяє інтеграції цілей сталого розвитку у національні плани, стратегії і програми. Цільові показники та індикатори Стратегії включають 7 стратегічних цілей, 20 операційних цілей, 190 завдань та відповідні індикатори.

Операційна ціль 4.1 «Забезпечити здорове життя та сприяти благополуччю для всіх в будь-якому віці» містить низку важливих завдань з профілактики захворювань, формування здорового способу життя, підвищення доступності і якості медичного обслуговування.

Операційна ціль 4.2. стосується забезпечення інклюзивної та справедливої якісної освіти і сприяння можливостям навчатися протягом усього життя.

Операційна ціль 4.3. спрямована на досягнення інклюзивності, безпеки, життєстійкості та збалансованості міст та населених пунктів.

В обговоренні проекту взяли участь фахівці різних напрямів, у т.ч. фахівці з економіки, соціальної політики, охорони здоров’я, екології, врядування тощо.

Кафедра організації охорони здоров’я