НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КРУГЛИЙ СТІЛ «СУЧАСНІ МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я»

10.11.2017

6 листопада 2017 р. на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця було проведено Круглий стіл з міжнародною участю «Сучасні медико-демографічні виклики для громадського здоров’я». В засіданні Круглого столу взяли участь представники Білоруської медичної академії післядипломної освіти, завідувач кафедри громадського здоров’я і охорони здоров’я, доц. Романова А.П. та декан хірургічного факультету, доц. Гвоздь М.Г., завідувач відділу медико-демографічних досліджень ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України», проф. Чепелевська Л.А., завідувач наукового відділу організації медичної допомоги ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, проф. Ященко Ю.Б., головний співробітник відділу, проф. Паламар Б.І.  та науковий співробітник відділу, к.мед.н. Кондратюк Н.Ю., а також співробітники кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця.

Зарубіжні гості презентували Білоруську медичну академію післядипломної освіти та виступили з науковою доповіддю «Смертність населення Республіки Білорусь на рубежі ХХ-ХХІ століть». Завідувач відділу медико-демографічних досліджень ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України», проф. Чепелевська Л.А. у своєму виступі висвітлила сучасні тенденції медико-демографічної ситуації в Україні та світі. Завідувач наукового відділу організації медичної допомоги ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, проф. Ященко Ю.Б. зупинився на особливостях медичного обслуговування осіб різних вікових груп населення та необхідності врахування демографічних трендів в удосконаленні діяльності закладів охорони здоров’я. Завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, проф. Грузєва Т.С. поділилася напрацюваннями кафедри з удосконалення викладання медико-демографічних питань для майбутніх фахівців охорони здоров’я в курсі вивчення навчальної дисципліни «соціальна медицина та організація охорони здоров’я» та висвітлила підходи до формування навчально-методичного забезпечення викладання нової навчальної дисципліни «соціальна медицина, громадське здоров’я». Результати наукових досліджень кафедри з вказаних питань висвітлила проф. Галієнко Л.І. Учасники Круглого столу взяли активну участь в обговоренні заслуханих доповідей, визначили шляхи подальшої співпраці.

 

Кафедра соціальної медицини та громадського здоровя