НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

“ЛІНГВО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” – СЕКЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ AYMSCONF 2017 НА КАФЕДРІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

30.10.2017

27 жовтня 2017 року на кафедрі латинської мови була проведена секція «Лінгво-культурологічні аспекти професійної діяльності» в рамках конференції Annual Young Medical Scientist Conference. У конференції взяли участь 14 учасників, 11 з яких– представили усні доповіді, а 3 – стендові. Членами журі були: завідувач кафедри латинської мови НМУ імені О. О. Богомольця, доцент Кісельова О.Г, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Кульбашна Я.А., доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики КНУ імені Т. Шевченка Михайлова О.Г., асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О. О. Богомольця, к.м.н. Береза Н.В.

Тематика доповідей була різноманітною, а саме: був представлений структурно-семантичний аналіз латинських фразеологізмів, лінгвістичний аналіз термінів психіатрії, нейроонкології, анатомії людини, пульмонології, ботаніки. По завершенню роботи секції доповідачі та члени журі обговорили та підсумували майбутню перспективу розвитку представлених робіт у професійній сфері.

І місце розділили Сорокапуд К. (доповідь на тему: «Historical and pragmatical aspect of some biological terms») та Войцеховський С. («Morphological and explanatory analysis of the most commonly used medical vocabulary used at each stage of the treatment of lung cancer»): науковий керівник – зав.кафедри латинської мови, доц. Кісельова О.Г.

ІІ місце посіла Самарська К. з доповіддю «Linguopragmatic aspect of the study of some psychiatric nosological units»: науковий керівник – к.філол.н., ст.викл. Черненко Н.А.

ІІІ місце посів Гринюк А. (доповідь на тему: «Structural and semantics peculiarities of Latin phraseological aphorisms»): науковий керівник – к.філол.н., ст. викл. Лехніцька С.І.

Кафедри латинської мови