НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

«ЛИПОВІ» ДИПЛОМИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ НМУ? ЧОМУ УКРАЇНА МОЖЕ ОПИНИТИСЯ У ЦЕНТРІ ГУЧНОГО МІЖНАРОДНОГРО СКАНДАЛУ?

19.06.2019

Про незаконність дій, які від імені керівництва НМУ ім. О.О.Богомольця уже впродовж майже року вчиняють самопроголошені «керманичі» провідного закладу вищої медичної освіти України, у якому окрім вітчизняних, навчаються тисячі іноземних студентів, ми вже неодноразово писали з посиланням на конкретні положення і статті Закону, ухвали і рішення суду. Проте з наближенням кінця навчального року, а для майже тисячі майбутніх лікарів – фіналу навчання в НМУ ім.О.О.Богомольця, ця проблема набуває особливої гостроти і може стати приводом для міжнародного скандалу.  Йдеться, про очікуване вручення дипломів випускникам НМУ 2019 року.

Хто має виключне право ставити свій підпис на цьому важливому документів, від якого залежить майбутнє тисяч людей, які за роки навчання в Університеті отримали необхідні знання і компетенції і готові присвятити себе професії Лікаря? І хто вже підніс руку, щоб  поставити свій «автограф» на цьому документі, перетворивши його практично в «папірець»?

Компетентно, аргументовано і докладно розповідаємо про правові наслідки видачі дипломів за підписом неуповноваженої особи.

З метою поінформування студентської спільноти та відповідальних працівників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця звертаємо увагу на необхідність дотримання законності при видачі випускникам дипломів про вищу освіту.

Законом України «Про вищу освіту» визначено єдину уповноважену особу, підпис якої на дипломі про вищу освіту та інших документах від імені університету є законним,  це – ректор.

В розумінні ст. 34 зазначеного Закону лише ректор здійснює безпосереднє управління діяльністю закладу вищої освіти, є представником закладу вищої освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності, відраховує з закладу вищої освіти здобувачів вищої освіти, забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін.

За вказаним Законом керівник (ректор) закладу вищої освіти може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.

Тобто, лише особа, яка займає посаду ректора університету може підписувати дипломи про вищу освіту, або інша особа, яка діє за делегованими ректором повноваженнями.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб керівником університету є Амосова Катерина Миколаївна.   

При цьому, у Кучина Юрія Леонідовича і у Науменка Олександра Миколайовича, які незаконно здійснюють управління університетом, відсутні  повноваження щодо підписання будь-яких документів, в т.ч. дипломів про вищу освіту, оскільки ректор Амосова К.М. не делегувала їм відповідні повноваження.

Таким чином, підписані Кучиним Ю.Л. або Науменком О.М. дипломи про вищу освіту, є такими, що видані неуповноваженими особами.

Крім того, звертаємо увагу на правову складову дій щодо підписання дипломів про вищу освіту неуповноваженими особами.

В розумінні ст. 202 Цивільного кодексу (ЦК) України та за своєю природою  підписання та видача університетом дипломів про вищу освіту є одностороннім правочином. Статтею 214 ЦК України передбачено право особи, яка вчинила односторонній правочин, відмовитися від нього, якщо інше не встановлено законом.

Підстави недійсності правочину містяться в статті 215 ЦК України:

  1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
  2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

  1. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

ВИСНОВОК

Будь-який документ, в т.ч. диплом про вищу освіту, що виданий від імені Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за підписом неуповноваженої особи, є незаконним. Як односторонній правочин може бути скасований уповноваженою особою-ректором, а також може бути визнаний судом недійсним за ініціативи особи, права та інтереси якої порушені внаслідок незаконної видачі дипломів про вищу освіту. А правову оцінку діям неуповноважених осіб і рівень їх відповідальності, надаватиме вже правоохоронні і судові органи. 

У разі, якщо керівництво МОЗ України (Уляна Супрун), МОН України (Лілія Гриневич) дадуть дозвіл на видачу дипломів за підписом незаконних керівників НМУ, інформація про це буде надана до Державного бюро розслідуваннь, як повідомлення про дії, що містять  ознаки скоєння злочину щодо перевищення службових обов’язків.