НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЛИСТ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАМН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА КАТЕРИНИ АМОСОВОЇ ДО МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗОРЯНИ СКАЛЕЦЬКОЇ

05.09.2019