НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МАЙБУТНІ ПЕДІАТРИ-ТРЕТЬОКУРСНИКИ УСПІШНО СКЛАЛИ ОСКІ-1

18.06.2018

Студенти 3-го курсу медичного факультету №3 (педіатричного) 13 та 14 червня складали об’єктивний структурований клінічний іспит ОСКІ-1. Кожен пройшов 12 станцій – терапевтичні, хірургічні, педіатрична. На педіатричній станції здійснювали антропометричні вимірювання на манекені, заповнювали бланки обстежень, порівнювали отримані результати з нормою. Особлива увага приділялась оцінці наступних компетентностей: комунікація студента з пацієнтом (симуляційний пацієнт), медичне інтерв’ю, володіння технікою фізикального обстеження пацієнта хірургічного та терапевтичного профілю, вміння виконувати на манекенах або на симуляційному пацієнті малі маніпуляції.

97,5 % студентів успішно склали іспит. Високий результат став можливим завдяки ефективній роботі кафедр педіатрії №4, пропедевтики внутрішньої медицини №1, загальної хірургії №1 на заняттях та на додаткових консультаціях, оприлюдненню відео- та текстової інформації для підготовки студентів до іспиту, додатковим тренінгам з відпрацюванням практичних навичок, коли студенти старших курсів впродовж всього навчального року допомагали третьокурсникам опановувати різні аспекти майбутньої професії.
Висока мотивація дозволила студентам успішно пройти ОСКІ-1 та спонукає керівництво факультету і надалі працювати над підвищенням рівня підготовки лікарів-педіатрів.
Окрема подяка адміністрації Університету за створення сучасного ОСКІ-центру та започаткування прогресивної європейської форми оцінювання компетентностей майбутнього лікаря.

Деканат медичного факультету № 3, навчально-методичний відділ