НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДР НЕВРОЛОГІЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1

16.03.2018

14 березня 2018 року на базі КМКЛ №18 відбулося спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр НМУ імені О.О. Богомольця – неврології (завідувач – професор Л.І.Соколова) та внутрішньої медицини №1 (завідувач – професор В.П.Шипулін), присвячене детальному розгляду етіопатогенетичних аспектів, клініко-діагностичних критеріїв і сучасних стандартів лікування двох видів енцефалопатій – печінкової та енцефалопатії Гайє-Верніке.

У вступному слові завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 В.П.Шипулін звернув увагу присутніх на актуальність і міждисциплінарний характер проблеми соматогенної патології головного мозку. Вадим Петрович також зауважив, що дане зібрання відбувається в стінах закладу, де 1881 року за ініціативи професора Ф.Мерінга були започатковані засідання Клінічного товариства студентів-медиків Університету Святого Володимира. Першими гуртківцями на час створення товариства стали студенти О.А.Кисіль, Ф.Г.Яновський та Є.Г.Черняхівський. Шануючи давні традиції, кафедра внутрішньої медицини №1 підтримала пропозицію завідувача кафедри неврології Л.І.Соколової про проведення спільного засідання гуртків за даною тематикою.

З першою доповіддю виступив студент 5 курсу медичного факультету №4 Іван Варнаков. У своїй презентації староста студентського наукового гуртка кафедри неврології висвітлив сучасні уявлення про предиктори і патогенетичні механізми розвитку енцефалопатії Верніке. Характеризуючи спектр клінічних проявів захворювання, доповідач представив відеоматеріали, що демонструють окорухові і координаторні розлади у таких хворих, а також патогномонічні ознаки на МРТ зображеннях головного мозку. Головний акцент було зроблено на алгоритмі діагностики і лікування енцефалопатії Верніке згідно з сучасними міжнародними настановами.

Доповідь на тему «Печінкова енцефалопатія. Минуле і теперішнє» презентував студент 6 курсу медичного факультету №1 Олександр Пономарьов. Окреслюючи проблему дисметаболічних енцефалопатій, гуртківець СНГ кафедри внутрішньої медицини №1 провів ретроспективний аналіз перебігу хвороби американського письменника Вільяма Сідні Портера (О. Генрі), який страждав на цукровий діабет, цироз печінки та печінкову енцефалопатію, що призвели до смерті письменника у віці 47 років. Доповідач зупинився на досягненнях сучасної медицини у менеджменті пацієнтів із печінковою енцефалопатією на тлі цирозу печінки, можливостях поліпшенні якості і пролонгації життя таких хворих.

Обидві доповіді викликали зацікавлення аудиторії. Студенти різних курсів і представники кафедр взяли участь у жвавому обговоренні. Із запитаннями до доповідачів і власними міркуваннями виступили завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, професор В.П.Шипулін, доценти кафедри В.В.Чернявський, Л.С.Гвоздецька, старший лаборант О.О.Шумейко. До дискусії долучились доценти кафедри неврології Т.А.Довбонос, К.В.Антоненко, Г.Г.Симоненко, асистент Г.С.Трепет. Учасники наголошували, що проведення спільного засідання з актуальної проблеми соматоневрології продемонструвало ефективність такої форми наукових студентських зібрань не тільки у поглибленні знань з різних галузей медичної науки, але й розвитку загально клінічного мислення майбутніх лікарів. Оскільки головними доповідачами на засіданні були студенти, це змінювало пасивну роль гуртківців і сприяло їх активному залученню до процесу пізнання та формування наукового світогляду.

Кафедра неврології
Кафедра внутрішньої медицини №1