НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЩОДО РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ

17.10.2017

В рамках реалізації університетської програми щодо розвитку наукової роботи студентів англійською мовою 10 жовтня 2017 року була проведена розширена нарада щодо реалізації заходів студентської науки у 2017-2018 навчальному році. Ініціатори та організатори наради: проректор з наукової роботи професор Т.М. Черенько, відділ наукової роботи студентів науково-дослідної частини університету, деканат факультету підготовки іноземних громадян, Рада СНТ імені О.О. Киселя.

В нараді взяли участь більш 130 англомовних, україномовних і російськомовних студентів університету, в т.ч. студентів факультету підготовки іноземних громадян. На початку засідання начальник науково-дослідної частини (НДЧ) Андрій Дінець PhD презентував учасникам наради структуру НДЧ, пріоритети розвитку науки у НМУ імені О.О. Богомольця, можливості участі студентів у роботі студентських наукових гуртків, підтримку з боку адміністрації проектів студентської наукової молоді та можливості продовження навчання у аспірантурі після закінчення університету.

Голова Ради СНТ імені О.А. Киселя студентка Софія Ніколаєнко розповіла учасникам про заходи, які заплановані щодо реалізації англомовної студентської науки в університеті, серед яких зокрема: Міжнародна конференція молодих науковців «Annual Young Medical Scientists Conference 2017» (англійською мовою) (27-29 жовтня 2017 року), розширення безперервної наукової освіти студентів циклом «Англійська медична мова» (листопад 2017 року – березень 2018 року) та англомовними заняттями для іноземних студентів в Університетській бібліотеці, Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу студентів (англійською мовою) на базі НМУ імені О.О. Богомольця за 5 напрямками (грудень 2017 року – березень 2018 року), 2 з 7 секцій Науково-практичної конференції студентів, інтернів та молодих вчених «Цікаві клінічні випадки» (англійською мовою) (січень 2018 року), Всеукраїнська студентська універсіада з клінічної фармакології (англійською мовою) (березень 2018 року), 5 з 26 секційних засідань Квітневої студентської наукової сесії (англійською мовою) (квітень 2018 року), залучення англомовних студентів до роботи в Науковому ресурсному центрі університету.

Від деканату факультету підготовки іноземних громадян в нараді взяли участь заступники декана: старший викладач к.філол.н. М.Ю. Ластовець та асистент Т.В. Лахтадир. В своїх доповідях вони підкреслили важливість співпраці деканату з науково-дослідною частиною щодо залучення студентів цього факультету до студентської науки та про нові можливості, які відкриваються студентам протягом навчання в університеті. Також, було підкреслено про значний потенціал кафедр, який буде розкритий в цьому навчальному році щодо залучення студентів факультету, зокрема англомовних студентів, у роботі студентських наукових гуртків.

Завідувач відділу наукової роботи студентів НДЧ професор Л.Л. Пінський відмітив доцільність в цьому навчальному році ширшого залучення англомовних та російськомовних студентів університету, зокрема факультету підготовки іноземних громадян, до відпрацьованої в минулому році логістики студентської науки для україномовних студентів.
Успішно організовані та проведені Радою СНТ імені О.А. Киселя та Відділом наукової роботи студентів 25 студентських наукових заходів будуть суттєво розширені в цьому році за рахунок залучення до участі студентів факультету підготовки іноземних громадян. Можливість нових членів СНТ брати участь в наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, публікуватися в університетських наукових журналах, проходити навчання на лекціях-тренінгах студентської наукової освіти, працювати в студентських наукових гуртках – дасть можливість вийти на новий рівень якості їх підготовки.

Безумовно, всі ці плани не є можливими без підтримки завідувачів кафедр та керівників студентських наукових гуртків університету. Планується, що найменше 2-3 студента (англомовних та російськомовних) факультету підготовки іноземних громадян будуть залучені до роботи кожного з гуртків кафедр університету в цьому навчальному році. За підсумками засідання Радою СНТ імені О.А. Киселя створена електронна база даних студентів факультету підготовки іноземних громадян, які будуть залучені до участі в роботі студентських наукових гуртків та визначені майбутні кандидати в члени Ради СНТ імені О.А. Киселя від студентів – цього факультету. Серед перших заходів в реалізації запропонованої програми (жовтень 2017 року) будуть проведені: лекція–тренінг для англомовних студентів на базі університетської бібліотеки та Міжнародна конференція молодих науковців «Annual Young Medical Scientists Conference 2017» (англійською мовою).

Рада СНТ імені О.А. Киселя
Відділ наукової роботи студентів