НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПАЦІЄНТОЦЕНТРИЧНІСТЬ – НЕ ГАСЛО, А СВІТОВА ПРАКТИКА. Що конкретно вона передбачає?

10.04.2019

Забезпечення дієвої командної співпраці для прийняття оптимальних рішень щодо тактики лікування та забезпечення його належної послідовності. Приклад, для пацієнта з інфарктом: в амбулаторних умовах після стаціонару, кардіологом, реабілітологом і дієтологом разом.

Порівняємо з нашою «новою практикою» поїздок родичів стаціонарних пацієнтів з даними обстеження в історіях хвороби до лікарів суміжних спеціальностей за «заключеннями» замість консиліумів…

Активну участь пацієнтів у прийнятті всіх рішень щодо лікуванння – значно ширшу, ніж засвідчення дозволу на операцію підписом.

Прихильникам патерналістських традицій вітчизняної лікарської практики доведеться зробити над собою неабиякі зусилля для реалізаціі цього пункту, який, крім забезпечення прав пацієнтів, націлений на підвищення прихильності до лікування, особливо – довгострокового. Доведено наукою.

Залучення пацієнтів до прийняття рішень передбачає надання їм повної та точної інформації щодо сутності захворювання, механізмів дії і ефективності різних методів лікування, включно з даними доказової медицини, та можливих побічних ефектів. Це потребує створення якісних інформаційних матеріалів, які у великій кількості є в англомовному сегменті інтернету, і фахову комунікацію з застосуванням спеціальних прийомів.

Врахування у плані лікування індивідуальних запитів та потреб пацієнтів, які лікар має з‘ясувати під час спілкування.

Повагу, емпатію, забезпечення комфортного середовища під час оглядів пацієнта з урахуванням етнічних і культурних традицій. Принаймні – демонстрацію цього.

Чи «прописана» відповідна «нормативна база» і де саме?

Так. По-перше, в міжнародних гайдлайнах з лікування.

Приклад 1: вибір між операцією аортокоронарного шунтування, постановкою стентів і продовженням медикаментозної терапії хронічної/стабільної ішемічної хвороби серця (ХІХС) має робити heart team («команда серця») в складі кардіолога, інтервенційного кардіолога і кардіохірурга – разом з інформованим пацієнтом.

Риторичні, нажаль, запитання до украінстких пацієнтів з ХІХС: чи збиралася heart team? Чи лікар інформував вас, що у більшості випадків, за даними міжнародних досліджень, стентування на тлі оптимальної медикаметозноі терапії поперереджує напади стенокардії, але НЕ інфаркт, і НЕ подовжує життя?

Приклад 2: рекомендації щодо застосування лікарем конкретних методів підтримки прихильності пацієнта до лікування, накшталт домашнього моніторингу артеріального тиску і пріоритетності призначення препаратів 24-годинної дії та їхніх фіксованих комбінацій в одній таблетці.

По-друге, в курикулумах (milestones) і програмах навчальних курсів з професіоналізму та комунікативних навичок, які існують в світових закладах медичної освіти. Це – базові компетентності лікаря, засвоєння яких об’єктивно оцінюється.

По-третє, в статутах професійних лікарських організацій. В світі саме вони, до речі, грають головну роль в наданні і скасуванні ліцензій на лікарську практику, і відповідність етичним нормам є одним із системоутворюючих принципів.

В умовах ринку конкуренція українських лікарів та закладів за приватних пацієнтів не потребує додаткових стимулів для їхнього долучення до світової пацієнтоцентричності. Але доступ до неї «бюджетних» пацієнтів має забезпечити державний орган управління.

К.М.Амосова