НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПЕРШОКУРСНИКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СКЛАДАЮТЬ ЕКЗАМЕН З ХІМІЇ

30.05.2018

Першокурсники фармацевтичного факультету складають іспит із загальної та неорганічної хімії. Протягом року майбутні провізори вивчали цю базову дисципліну на профільній кафедрі, яку очолює професор В.О. Калібабчук. Згодом від їх рівня залежить якість опанування наступними фаховими предметами – аналітичною, колоїдною, фізичною та фармацевтичною хімією. Саме на базі набутої компетентності поступово формуватися справжній фахівець фармацевтичної галузі, якій має добре орієнтуватися у великому розмаїтті лікарських препаратів та знати механізм їхньої дії на організм людини.

Зазначимо, що в Університеті в 2017/2018 навчальному році для першого курсу вперше за довгий час впроваджено сесійну форму організації навчального процесу за Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКТС) після узагальнення позитивних надбань кредитно-модульної системи.

Тож сподіваємось, що новації в організації навчання магістрів спеціальності «Фармація, промислова фармація» значно підвищать якість освіти в НМУ, а проведення іспиту як форми контролю забезпечить зростання якості контингенту студентів 2 курсу в наступному навчальному році.

 

Редакція газети «Медичні кадри»