НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОДЯКА МЕЦЕНАТАМ ЗА ПОДАРОВАНІ КНИЖКИ

27.11.2017

Бібліотека Університету дякує меценатам за подаровані книжки:
професору Дронову Олексію Івановичу, завідувачу кафедри загальної хірургії № 1:
– Lecture Course of General Surgery : text book for students of higher med. school III-IV level of accreditation / O. Dronov [ et al.]; ed. by: O. Dronov [et al.]. – Kyiv: Medinform, 2011. – 344 p.
– Сипливый В.А. Оценка тяжести состояния хирургического больного / В.А. Сипливый, А.И. Дронов, Е.В. Конь, Д.В. Евтушенко.- К.: “Майстерня книги”, 2009. – 128 с.
– Тестові завдання з курсу загальної хірургії / О.І. Дронов, І.О. Ковальська, О.А. Скомаровський, І.Л. Насташенко, А.І. Горлач, С.В. Земсков. – К., 2015.- 216 с.
– Тестовые задания по курсу общей хирургии / А.И. Дронов, И.А. Ковальская, И.Л. Насташенко, А.А. Скомаровский, А.И. Горлач, С.В. Земсков.- К., 2015.- 220 с.
– Test questions in the course of general surgery / O.I. Dronov, I.O. Kovalska, O.A. Skomarovskyi, S.V. Zemskov, K.S. Burmich. – K., 2015.- 211 p.

професору Кривчені Данилу Юліановичу та доценту Руденку Євгену Олеговичу, співробітникам кафедри дитячої хірургії:
– Кривченя Д.Ю. Вади розвитку дихальної системи. Атлас: навч. посіб. / Д.Ю. Кривченя, Є.О. Руденко. – К.: ВСВ «Медицина», 2017.- 192 с.

кандидату медичних наук Зубко Ларисі Євгенівні, дочці професора Скляренка Євгена Тимофійовича (за подаровані книги з особистої бібліотеки):
– Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество.- Д.: Сталкер, 2002.- 464 с.
– Анкилозирующий спондилит / М.В. Полулях, С.И. Герасименко, Е.Т. Скляренко и др.- Киев: Медкнига, 2008.- 144 с.
– Кованов В.В. Хирургическая анатомия нижних конечностей / В.В Кованов, А.А.Травин –М., 1963 – 567 с.
– Мішалов В.Г., Храпач В.В. Основи пластичної та реконструктивної хірургії. Том II. Фіксація м’яких тканин.- К.: Видавничий дім “Асканія”, 2008.- 208 с.
– Природжені вади розвитку. Основи діагностики та лікування: монографія / О.В. Дольницький, В.О. Галаган, О.В. Ромадіна. – К., 2009.- 1040 с.
– Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н. Коваленко.- К.: Морион, 2008.- 1424 с.
– Скляренко Е.Т., Зубко Л.Е., Скляренко В.Е. Ревмоортопедия / Е.Т. Скляренко, Л.Е. Зубко, В.Е. Скляренко.- К.: Морион, 2009.- 320 с.
– Скляренко Е.Т. Реконструктивно-восстановительная хирургия конечностей.- 2-е изд., перераб. и доп.- К.: Морион, 2010.- 216 с.
– Скляренко Є.Т. Травматологія і ортопедія: Підручник / Є.Т.Скляренко.- К.: Здоров’я, 2005.- 384 с.
– Травма таза (клиника, диагностика и лечение) / Бабоша В.А., Климовицкий В.Г., Пастернак В.Н. и др. – Донецк: Донеччина, 2000. – 176 с.

Бібліотека