НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про навчальні програми з дисциплін для студентів 1-2 курсів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня галузі знань 22″Охорона здоров’я” за спеціальністю 228 “Педіатрія”

05.05.2018