НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

27.07.2016

nakaz_statut