НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРОЕКТ «ВСТУП ДО КЛІНІКИ»

21.03.2018

«Вступ до клініки» – це спільний проект декана медичного факультету №3 професора кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксани Виговської та завідувача кафедри патологічної анатомії №2 професора Сергія Гички, який розпочався місяць тому й продовжується для студентів 3-го курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Цей проект – включає дві інтерактивні лекції в 45-хвилинному форматі за участю двох лекторів та застосування клінічних кейсів для закріплення матеріалу.

Традиційно, перша інтерактивна лекція тривалістю 45 хвилин присвячена саме патологічній анатомії – демонстрація мікро – та макропрепаратів, різноманітних класифікацій нозологічних форм та власне вивченню патологічних процесів, що призвели до того чи іншого «патологоанатомічного діагнозу», демонстрації патоморфологічних змін при патологічному стані та порівняння їх з нормою.

Наступна інтерактивна лекція тривалістю 30-45 хвилин присвячена клінічним кейсам. Студенти мають змогу ознайомитись з реальною історією хвороби, реальних пацієнтів, з результатами аналізів, ілюстрованими фотографіями клінічними проявами захворювань, результатами різноманітних діагностичних досліджень. Якщо наслідок хвороби закінчився летально, клінічні кейси містять ілюстрації макро – та мікропрепаратів і обов’язково робиться аналіз причин такого наслідку, чи не було допущено помилок на різних етапах діагностики та лікування пацієнтів. Звісно ж після представлення кожного клінічного випадку, попередній діагноз студенти-третьокурсники обирають самі, за допомогою спеціальної програми для голосування. Або дають відповіді на інші запитання в ході лекції, яких є два-три до кожного клінічного кейсу. За невеликий час майбутні лікарі розбирають близько 5 клінічних кейсів, котрі закріплюють набуті на попередній частині лекції компетентності.

Основною метою започаткованого проекту є навчити студентів мислити клінічно, аналізувати матеріал спираючись на ґрунтовні теоретичні знання. Використання системи для інтерактивного голосування дозволяє залучити до дискусії відразу всіх студентів, які слухають лекції. Такі лекції за участю двох лекторів, із застосуванням клінічних кейсів та інтерактивного голосування користуються у студентів 3-го курсу надзвичайною зацікавленістю і популярністю. Проект реалізовано у студентів 3-го курсу медичного факультету №3 під час лекцій з дисципліни «патоморфологія». Наступний крок – представлення матеріалу за участю двох лекторів і застосуванням клінічних кейсів з дисциплін «патофізіологія» та «фармакологія» для студентів 3-го курсу.

Деканат медичного факультету №3
Кафедра патологічної анатомії №2