НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРИМІРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІІ (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

03.08.2016