НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРИВІТАННЯ АКАДЕМІКА Д.І. ЗАБОЛОТНОГО З НАГОДИ 70-РІЧЧЯ

09.11.2017

8 листопада 2017 року за дорученням ректора Університету, професора Катерини Амосової, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор О.М. Науменко взяв участь у спільному засіданні президії НАМН України та Вченої Ради ДУ «Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України», присвяченій 70-річчю з дня народження директора Інституту отоларингології академіка НАМН України, віце-президента НАМН України, лауреата Державної премії України, доктора медичних наук, професора Дмитра Ілліча Заболотного.

Професор О. Науменко передав вітання від адміністрації Університету та особисто ректора з нагоди ювілею Д.І. Заболотного, зазначивши, що між Університетом та Інститутом протягом багатьох років склалися дружні та партнерські відносини, як в освітянських так і наукових питаннях. В спеціалізовані Вченій Раді Інституту отоларингології, членом якої є і професор О. Науменко, захищені десятки кандидатських та докторських дисертацій співробітників кафедри оториноларингології нашого Університету. На заході від Університету також були присутні завідувач кафедри отоларингології, професор Дєєва Ю.В. та професор кафедри Васильєв В.М., які також відзначили вагомий внесок ювіляра в започаткування перспективних напрямків медичної науки, націлених на всебічне вивчення нагальних проблем оториноларингології, імунології, алергології, онкології.

Кафедра оториноларингології