НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ О.А. КИСЕЛЯ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ

22.01.2018

17 січня 2018 р. на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я відбулося чергове засідання студентів та молодих науковців в рамках науково-освітнього циклу «Наукове дослідження: від А до Я», на якому розглянуто тему «Класифікація та характеристика статистичних клініко-епідеміологічних досліджень». Захід проведено відповідно до наказу НМУ імені О.О.Богомольця № 692 від 10.11.2017 р. «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету».

У виступі та презентації лектор, к. пед.н., ст. викладач Донік О. М. розкрила низку питань: дизайн дослідження (етика проведення дослідження, структура дослідження, контрольна група дослідження (порядок та особливості формування), види контролю, рандомізація та стратифікація; класифікація досліджень (за часом, за обсягом, за характером втручань); описові дослідження; аналітичні дослідження: дослідження випадок-контроль, показник відношення шансів (ОR): розрахунок та оцінка; аналітичні дослідження, когортне дослідження, показник відносного ризику (RR): розрахунок та оцінка; скринінгові дослідження; рандомізовані клінічні дослідження.

В обговоренні лекції взяли участь аспіранти, клінічні ординатори, магістранти, пошукувачі, голови студентських наукових гуртків. У ході дискусії було дано відповіді на запитання слухачів, отримано подяки на адресу лектора, визначено оптимальний регламент наступних засідань.

Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я