НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РОБОЧА ПОЇЗДКА ДО ВАРШАВСЬКОГО ТА ВРОЦЛАВСЬКОГО МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

03.11.2017

25 жовтня 2017 року відбулася робоча поїздка проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Олесі Линовицької до Варшавського медичного університету та Вроцлавського медичного університету.

Під час зустрічі у Варшаві з проректором з навчальної роботи професором Барбарою Гурніцькою (Prof. Barbara Górnicka MD, PhD), заступником декана факультету з Громадського здоров’я, доцентом Іоанною Готліб (dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib – Prodziekan ds.) та начальником відділу міжнародного співробітництва Лідією Пшепьора-Джевульською сторони обговорили пропозиції щодо спільного проекту з академічної мобільності студентів та викладачів в рамках програми КА1 Erasmus+ (координатори проф. К. Немчек та проф. Науменко О., проф. Дєєва Ю.); науково-освітнього проекту в сфері Громадського здоров’я, (координатори доц. Джоанна Готліб, проф. Грузева Т, Пельо І.). Професор Барбара Гурницька запропонувала активізувати співпрацю в галузі офтальмології, патоморфології, кардіології, стоматології та громадського здоров’я.

В ході зустрічі з професором Яцеком Шепєтовскі – проректором з розвитку університету Вроцлавського медичного університету були розглянуті питання спільного проекту за напрямом Альянс знань (КА2), а також обговоренні умови та термін подальшого забезпечення стажувань викладачів та студентів у НМУ та у Вроцлавському медичному університеті. Цього літа 5 студентів, 2 викладачів і співробітник міжнародного відділу НМУ отримали можливість пройти стажування у Вроцлаві за вибраними ними напрямками, в той час 2 польських студента протягом місяця проходили виробничу практику на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії, хірургії №4 НМУ.

Активізація співпраці з міжнародними партнерами розширює можливості для студентів (аспірантів) та співробітників університетів, сприяє збагаченню індивідуального досвіду, гармонізації освітніх стандартів вищих навчальних закладів-партнерів, підвищенню ефективності наукових досліджень та конкурентоздатності наших випускників на міжнародному ринку праці.

Відділ міжнародних зв’язків