НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РОЗПОЧАВСЯ КУРС ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ “ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МНОЖИННОГО ВИБОРУ”

19.10.2017

18 жовтня 2017 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця стартував пілотний проект для викладачів – курс Тематичного удосконалення «Тестові завдання множинного вибору». Мета курсу – набуття компетентностей щодо створення тестових завдань для оцінювання та перевірки знань студентів.

Семінар проходив за участю ректора НМУ, професора Катерини Амосової, директора Інституту післядипломної освіти, професора Юрія Кучина, а також 25 викладачів-учасників курсу ТУ з кафедр внутрішньої медицини, неврології, ендокринології, анестезіології та інтенсивної терапії, офтальмології, інфекційних хвороб та оториноларингології.

За словами директора Інституту післядипломної освіти НМУ (ІПО), професора Юрія Кучина, проект для викладачів, ініціатором якої виступив ІПО, стартував завдяки підтримці адміністрації та безпосередньої участі ректора НМУ, професора Катерини Амосової. «Він піднімає одну з найактуальніших проблем – це конструювання тестових завдань множинного вибору та зміна парадигми медичної освіти: від освіти, що базується на структурі або процесі до тієї, яка базується на результаті і компетентності. На базі курсу Тематичного удосконалення буде створено регулярний цикл навчання, під час якого викладачі Університету навчатимуться створювати тестові завдання, які орієнтовані на визначення рівня засвоєння набутих знань студентів. Викладачі конструюватимуть тести, які відповідатимуть таким характеристикам ефективності, як валідність (повнота, всебічність перевірки) та надійність (стабільність, сталість показників при повторній перевірці)», – розповів професор Юрій Кучин.

Перевірка та оцінка знань, умінь студентів є важливим структурним компонентом процесу навчання, яка у світі, відповідно до принципів систематичності, послідовності здійснюється протягом усього періоду навчання. Ректор НМУ, професор Катерина Амосова у свої презентації «Оцінювання як драйвер якісної медичної освіти», наголосила на важливості проведення курсу ТУ, оскільки раніше жоден з викладачів не проходив належні тренінги з підготовки тестів. «Протягом наступного року викладачі університету розглядатимуть формальну дидактичну освіту в прикладному аспекті. Сучасна модель медичної освіти диктується потребами системи охорони здоров’я і саме це є первинною точкою для конструювання моделі освіти, результатом якої має бути набуття компетентностей. Ми ставимо перед собою конкретні навчальні цілі, які будуть відправним пунктом для навчальних програм, методів викладання і для вибору методів оцінювання. Питання створення тестових завдань множинного вибору цікавило багатьох з нас вже давно. На жаль, через неналежне та часом невірне складання тестових завдань, в нас відбулося викривлення цікавих продуктивних речей: мета нашої роботи – врахувати усі найкращі світові практики та технології методів оцінювання, щоб об’єктивно аналізувати набуті знання студентів. Роль оцінювання тих, хто навчається в медичній освіті гарантує суспільству якість лікарів, мотивує студентів та викладачів, дозволяє корегувати прогалини у викладанні програми», – зазначила професор Катерина Амосова.

Про те як саме конструювати тести та якими мають бути тестові завдання учасникам курсу розповів викладач кафедри фізики НМУ Павло Микитенко. З презентацією “Створення онлайн MSQs для самостійної підготовки студентів, інтернів, лікарів” виступив декан медичного факультету №1, професор Володимир Мельник. В рамках проведення ТУ відбулися воркшопи, під час яких викладачі виконували практичну роботу по створенню тестових завдань.

Прес-центр