НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СЕКЦІЯ КВІТНЕВОЇ СЕСІЇ “ФАРМАКОЛОГІЯ XXI СТОРІЧЧЯ. СЬОГОДЕННЯ ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ”

02.05.2018

На кафедрі фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (завідувач кафедри – д. мед. н., проф. Зайченко Г.В.) 26 квітня 2018 року відбулася Квітнева студентська наукова сесія на тему «Фармакологія ХХІ сторіччя. Сьогодення та погляд у майбутнє». У сесії взяли участь 14 студентів з різних факультетів. Доповіді були не лише українською, а й англійською від двох студенток іноземного факультету. Кожна доповідь була наповнена сучасними науковими теоріями та дослідженнями. Містили огляди медчної літератури, а також представляли власні дослідження студентів, які були виконані під керівництвом доцентів та професорів кафедри.

І місце посів Кривоус Олександр Андрійович «Фармакотерапія Глаукоми у ХХІ столітті». Також були представлені доповіді на такі теми:- Bharani Murugan; Ambai Thilipkumar “Antibiotic Resistance”; Седашова Марія Олександрівна «Імуноонкологія як іноваційний підхід у лікуванні онкологічних захворювань»; Ревський Михайло Євгенович «Фармакологічні особливості атипових антипсихотиків»; Ковальчук Ірина Миколаївна «Медикаментозний аборт»; Бичкова Аріна Олегівна «Сучасні напрямки етіотропної терапії системного червоного вовчаку»; Слушний Ярослав Володимирович «Фактори раціонального вибору засобів для доставки в пульмонології»; Киба Микола Сергійович «Антагоністи альдостерону при лікувані хронічної серцевої недостатності»; Корнієнко Дмитро Ігорович «Фармакологічне дослідження супозиторіїв комбінованого складу с мелоксикамом та індол-3-карбінолом на моделі експерементального скипидарного простатиту у щурів»; Іванова Тетяна Олександрівна «Фармакологія лікарських засобів для лікування остеопорозу»; Сторожук Орина Володимирівна «Протипаркінсонічні препарати»; Колотурська Єлизавета Олексіївна «Ліпосомальні лікарські засоби: можливості та перспективи застосування у фармакології»; Деркач Сергій Олександрович «Наукове обгрунтування доцільності створення комбінованого лікарського засобу на основі валсартану при лікуванні хронічної серцевої недостатності»; Делікатний Максим Леонідович «Фармакотерапія туберкульозу в Україні». Гордимося науковими роботами та дослідженнями студентів нашого університету.

Кафедра фармакології