НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СЕКЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ КВІТНЕВОЇ СЕСІЇ “ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ”

26.04.2018

25 квітня 2018 року на кафедрі організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбулася наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2018» на тему «Організація та управління фармації: стан, проблеми та тенденції розвитку».

На конференції було представлено 7 різнопланових доповідей, які були присвячені дослідженням питань дотримання фахівцями аптек протоколів провізорів, ефективним методам управління та розвитку аптек, аспектам нейромаркетингу, реєстрації лікарських засобів в Україні, маркетинговим дослідженням лікарських препаратів для лікування дітей, хворих на діабет ІІ типу, вітамінних препаратів та комбінованих парфумерно-косметичних препаратів рослинного походження.

Після кожної доповіді було проведено обговорювання, в якому приймали участь як викладачі кафедри організації та економіки фармації, так і студенти IV та V курсів фармацевтичного факультету.

При оцінюванні доповідей конкурсна комісія врахувала такі критерії, як глибина дослідження питання, наукова та практична цінність обраної тематики, якість підготовки доповіді та презентації, повнота відповідей на питання.

За результатами оцінювання диплом І ступеня отримала студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Холоденко Вікторія Олександрівна, тема доповіді: «Аналіз конкурентної діяльності аптечних закладів».

Диплом ІІ ступеня отримала студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Сахнацька Наталія Миколаївна з доповіддю на тему «Дослідження питань дотримання фахівцями аптек протоколів провізорів»

Дипломи ІІІ ступеня отримали студентки 4 курсу фармацевтичного факультету: Губар Мирослава Артурівна, тема доповіді «Досліження впливу кольору як аспекту нейромаркетингу»; Храповицька Катерина Миколаївна, тема доповіді «Сучасні підходи до реєстрації лікарських засобів в Україні».

Решта доповідачів були нагороджені сертифікатами за участь у конференції.