НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЩОРІЧНА НАРАДА З ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА ЛІКУВАЛЬНУ РОБОТУ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ

02.11.2017

1 листопада 2017 року під головуванням проректора з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професора Олександра Науменко відбулася щорічна виробнича нарада з відповідальними за лікувальну роботу кафедр та клінічних підрозділів НМУ.

В нараді взяли участь: співробітники відділу лікувально-консультативної роботи, відповідальні за лікувальну роботу 55 клінічних кафедр та підрозділів Університету, Інституту післядипломної освіти, представники профкому студентів НМУ.

Професор Олександр Науменко у своїй доповіді «Перспективи та проблемні питання лікувально-консультативної роботи кафедр та підрозділів НМУ» охарактеризував підсумки лікувально-консультативної роботи по НМУ, нагадавши присутнім про профільну законодавчу базу, що знаходиться на етапі оновлення, наголосив на поданих Університетом до профільного комітету ВР пропозиціях, а також узагальнив результати внутрішнього аудиту деяких кафедр, що проводився в НМУ. Проректор наголосив, що на сьогодні відповідальність науково-педагогічних працівників за проведення лікувальної діяльності жорстко контролюється.

Начальник відділу ЛКР, доцент В’ячеслав Дідковський та заступник відділу ЛКР Руслан Цимбалюк у доповідях «Особливості складання звіту з лікувальної роботи клінічних кафедр та підрозділів університету за 2017 рік» «Стан виконання лікувального навантаження професорсько-викладацьким складом університету в 2016-2017 навчальному році» та «Участь співробітників клінічних кафедр та підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця в загальнодержавних та загальноуніверситетських заходах» розповіли про конкретні питання форми звітності з лікувальної роботи, особливості проведеного внутрішнього аудиту на кафедрі внутрішньої медицини, нагадали про структуру звітних форм, окреслили алгоритм проходження науково-педагогічними працівниками передатестаційних циклів та циклів тематичного удосконалення, отримання лікарських категорій, підвели підсумки участі у загальноуніверситетських та загальнодержавних заходах, роботи медичних пунктів Університету. Нарада завершилася дискусією та жвавим обговоренням нагальних питань.

Відділ лікувально-консультативної роботи вкотре наголошує на об’єктивізмі в поданні звітів з лікувальної роботи кафедрами та підрозділами, остаточний термін – 15 січня 2018 року.

Відділ лікувально-консультативної роботи