НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Скорочення куріння залежить від рекомендацій лікарів: опитування медичної спільноти

19.04.2019

Куріння – актуальна проблема охорони здоров’я і фактор ризику розвитку багатьох захворювань. У світі курять 1,3 млрд людей, а 7 млн ​​щорічно вмирають від наслідків вдихання сигаретного диму. Ефективним і рентабельним способом поліпшення ситуації і профілактики неінфекційних захворювань вважається повна відмова від куріння. Саме лікарі – одна з головних ланок у досягненні цієї мети, оскільки при відмові від куріння найбільш складним є подолання залежності, – пише АПТЕКА.

В Україні, за даними епідеміологічного обстеження міського населення у віці 18-64 років, після перенесеного інфаркту міокарда продовжують курити кожен 5-й чоловік та кожна 10-та жінка. Незважаючи на те що 60-90% курців говорять про бажання кинути, тільки 30% повідомляють про серйозні спроби. Самостійно це вдається 5-7% (Кваша Е.А. і співавт., 2019).

Загальноприйнята стратегія будується на жорстких заборонах і нульовій толерантності до тих, хто курить, але такі дії не враховують наявності тютюнової залежності і тому малоефективні. У доповіді Королівської колегії лікарів Великобританії розглядається стратегія «зменшення шкоди». Вона передбачає перегляд цілей лікування. Якщо при традиційній терапії завдання – повна відмова від куріння, то стратегія зменшення шкоди полягає в усуненні токсичних речовин, що утворюються при горінні тютюну, і задоволенні звички за рахунок надходження чистого нікотину.

Стратегія зменшення шкоди має на увазі перехід на продукти зниженого ризику: препарати нікотинозамісної терапії (НЗТ) і електронні системи доставки нікотину (ЕСДН). Використання ЕСДН має 2 мети: зниження негативних наслідків для здоров’я і поступове скорочення інтенсивності куріння, аж до повної відмови.

У міжнародних рекомендаціях з профілактики та лікування тютюнової залежності все частіше ЕСДН розглядаються як засіб відмови від куріння. Але відсутність єдиної думки в експертному середовищі призводить до того, що медичні працівники змушені користуватися власними судженнями. З метою оцінити думка медичної спільноти щодо ЕСДН в Україні ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України провів опитування серед 305 лікарів. Результати показали, що, незалежно від спеціалізації або статусу куріння, 97% лікарів згодні зі шкодою куріння і його негативним впливом на розвиток серцево-судинних захворювань. Також 6 з 10 ототожнюють шкоду нікотину з іншими компонентами тютюнового диму, і тільки 5% розглядають нікотин як порівняно безпечну речовину. 32,5% респондентів вважають препарати НЗТ ефективним способом відмови від куріння. 42,6% розглядають їх як засоби, що допомагають пацієнтам знизити інтенсивність паління і зменшити негативний вплив на організм (Кваша Е.А. і співавт., 2019).

Ще 43% розглядають ЕСДН як підвид НЗТ, здатний задовольняти аддиктивний потяг і справлятися з психологічною залежністю. 22% впевнені в ефективності ЕСДН як способі відмови від куріння. 39,3% розглядають їх як відносно безпечний спосіб отримання нікотину. Незважаючи на обережність в оцінці ефективності і безпеки ЕСДН, 56,4% підтримують перехід пацієнтів від куріння традиційних сигарет на альтернативні продукти.

Інформованість медичної спільноти дозволить спростувати стереотипи навколо використання таких продуктів, зробити їх більш доступними і, як результат, може сприяти скороченню куріння.

У той час як в Україні такий підхід тільки набирає обертів, розвинені країни вже отримали перші результати. Уряди країн ЄС, США, Канади та Австралії повністю або частково оплачують призначене лікарем лікування никотинизму за допомогою ЕСДН, вважаючи це економічно вигідним. А Великобританія, Норвегія, Швеція та Ісландія продемонстрували життєздатність стратегії зменшення шкоди в зниженні частоти традиційного куріння і зменшення до рекордно низьких показників смертності, обумовленої вживанням тютюну.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»